Suomeksi
Nyhet

Kommunsektorns verksamhetskostnader och lånestock växer

Verksamhetskostnaderna för fastlandskommunerna och samkommunerna växte under första halvan av 2019. Samtidigt växte deras lånestock och kommunernas externa verksamhetsinkomster minskade.

Tummaan pukuun  pukeutunut mies kävelee metsässä sateenvarjon kanssa. Kuva: Pixhill

Under de första sex månaderna av 2019 var de externa verksamhetskostnaderna för Fastlandskommunerna 19,1 miljarder euro. Jämfört med föregående års första sex månader var kostnaderna 4,4 procent högre. Verksamhetsinkomsterna minskade i sin tur med 3,4 procent till 3,4 miljarder euro.

De externa verksamhetskostnaderna för samkommunerna på fastlandet växte med 8,2 procent från 2018, och under första halvan av 2019 var kostnaderna 7,9 miljarder euro. Verksamhetsinkomsterna ökade med 7,2 procent till 8,2 miljarder euro.

Kommunernas årsbidrag sjönk och lånestocken växte

Kommunernas årsbidrag sjönk med 35,1 procent och var 1,0 miljard euro under första halvan av 2019.

I slutet av juni 2019 uppgick kommunernas lånestock till 18,0 miljarder euro. Jämfört med situationen i slutet av mars var tillväxten 2,2 procent. Per invånare var lånestocken 3 284 euro.

I slutet av juni uppgick samkommunernas lånestock till 4,2 miljarder euro. Lånestocken växte med 7,4 procent jämfört med slutet av det föregående kvartalet.

Den allt striktare beskattningen syntes som ökade skatteinkomster

Kommunerna bokförde 11,9 miljarder euro i skatteinkomster under januari–juni 2019. Skatteinkomsterna ökade med 2,3 procent från föregående år.

Kommunerna fick 4,5 miljarder euro i form av statsandelar, vilket var 0,9 procent mer än under föregående års första sex månader.

Den sammanlagda skattefinansieringen, det vill säga skatteinkomster och statsandelar uppgick till ett medeltal på 2 979 euro per invånare.

Ökade investeringar

Kommunernas investeringskostnader för januari–juni 2019 var 1,5 miljarder euro. Jämfört med motsvarande tidsperiod för 2018 växte kostnaderna med 22,2 procent.

I samkommunerna på fastlandet var investeringskostnaderna 0,5 miljarder euro i januari–juni 2019, vilket innebär en ökning med 10,9 procent.

Uppgifterna baserar sig på en stickprovsundersökning som gjorts av Statistikcentralen, i vilken man beskriver den ekonomiska utvecklingen per kvartal i Fastlandsfinlands kommuner och samkommuner. Statistikuppgifterna från den kvartalsvisa undersökningen av den kommunala ekonomin är preliminära och preciseras i kommande publikationer.

Mer på webben