Suomeksi
Nyhet

Försök med basinkomst ger fakta för reform av den sociala tryggheten

Statsminister Juha Sipiläs regering genomförde ett försök med basinkomst i Finland 2017–2018. Trots att försöket åtminstone under det första året inte ökade sysselsättningen bland deltagarna, upplevde de mindre oro för sin ekonomi.

Mies leikkaa leikkuulaudalla olevaa tuoretta ruisleipää. Kuva: Pixhill.

I försöket med basinkomst fick 2 000 arbetslösa personer i åldern 25–58 år en basinkomst på 560 euro per månad utan villkor eller behovsprövning.

FPA utredde deltagarnas och jämförelsegruppens erfarenheter med hjälp av en enkät som genomfördes per telefon strax före utgången av försöket. Svarsfrekvensen var 23 procent: 31 procent av basinkomsttagarna och 20 procent av personerna i jämförelsegruppen besvarade enkäten.

Försöksdeltagarna mindre oroade för sin ekonomi än jämförelsegruppen

Bland dem som besvarade enkäten upplevde basinkomsttagarna sin ekonomiska situation som bättre än personerna i jämförelsegruppen. De kände också mindre stress och oro för sin ekonomi än de som ingick i jämförelsegruppen. Också när basinkomsttagarna hade svårt att klara sig ekonomiskt upplevde de mindre stress än jämförelsegruppen.

Basinkomsttagarna litade också mer på andra människor och på samhälleliga institutioner. Förtroendet för andra människor och institutioner är viktigt både med tanke på människors välbefinnande och på samhällets funktion.

Basinkomsten minskade inte viljan att ta del av arbetskraftsservice

Basinkomsttagarna var under försökets gång inte skyldiga att delta i de tjänster som arbetskraftsförvaltningen erbjuder. Trots det deltog de i tjänsterna nästan lika aktivt som de andra.

Utgående från registermaterialet från det första året hade försöket med basinkomst dock inga konsekvenser för sysselsättningen. Basinkomsttagarna arbetade inte mer än personerna i jämförelsegruppen under det första försöksåret, men inte heller mindre.

Analysen och publiceringen av resultaten fortsätter

Utvärderingen av försöket med basinkomst tar fram information som stöd för reformen av den sociala tryggheten. Resultaten publiceras i omgångar under åren 2019 och 2020.

Syftet med försöket var att utreda hur den finländska sociala tryggheten kunde omformas så att den bättre möter förändringarna i arbetslivet. FPA svarade för genomförandet av försöket.