Suomeksi

Kommunsektorn följer upp förändringar i arbetslivet

De kommunala arbetsmarknadsparterna förbereder sig genom den gemensamma uppföljningen av förändringarna i arbetslivet på de omställningar och reformer som tekniken och de nya verksamhetssätten medför under de närmaste åren och årtiondena. Uppföljningen genomförs våren 2021.

Pepper-robotti voi auttaa ihmistä työelämässä. Kuva: Alex Knight / Unsplash.

De kommunala arbetsmarknadsparterna stöder en förnyelse av arbetslivet på de kommunala arbetsplatserna

Uppföljningen av förändringarna i arbetslivet är KT Kommunarbetsgivarnas och de kommunala huvudavtalsorganisationernas gemensamma projekt inför reformerna i sektorn under de närmaste åren och årtiondena. Syftet är inte endast att synliggöra arbetet i kommunerna och delta i den aktuella debatten, utan även att stärka den gemensamma förståelsen för att utveckla arbetet i kommunerna samt arbetsmarknadsverksamheten i samband med förändringarna i arbetslivet och tekniken. Som den största sektorn i landet stakar vi genom uppföljningen ut vägen också för andra sektorer.

De kommunala arbetsmarknadsparterna vill aktivt utveckla arbetet och organiseringen av det samt förbättra kommunsektorns status och verksamhetsförutsättningar. De beslutade därför i juni 2018 att tillsammans börja följa upp förändringarna i arbetslivet inom kommunsektorn på lång sikt och systematiskt. År 2019 publicerades de första resultaten av projektet.

En uppföljningsundersökning genomförs våren 2021.

Vad avses med förändringar i arbetslivet?

Med förändringar i arbetslivet avses steg mot en ny och mer mångfasetterad arbetsvärld, en process som pågår flera år eller årtionden.

Numera är det rätt välkänt att förändringen påskyndas av ny teknik, såsom digitala tjänster, robotar, artificiell intelligens och plattformar. Mindre känt är att även utvecklingen av nya arbetsrutiner, förnyelse i arbetsgemenskapen och på arbetsplatserna samt de begränsade resurserna påskyndar förändringarna.

Det är naturligtvis ingen nyhet att arbetet förändras, utan nyheten är att förändringarna sker snabbare. Den största orsaken till att förändringen blir snabbare är digitaliseringen. Digitala tjänster och verktyg är redan en naturlig del av det dagliga arbetet medan robotar och applikationer med artificiell intelligens först nu börjar tas i bruk i större utsträckning som stöd för arbetet. 

Förändringarna i arbetslivet påverkar olika yrken och branscher på olika på sätt

Arbetets innehåll, verksamhetsformerna och sätten att organisera arbetet förändras i alla yrken så småningom. Det är intressant att följa med hur det sker. Samtidigt som en del gamla uppgifter försvinner eller börjar skötas på något annat sätt uppstår också helt nya yrken och uppgifter.

Utöver den utveckling som sker på arbetsplatserna beror förändringarna i arbetslivet i kommunsektorn på bland annat

 • ändringar i kommunsektorns avtals- och förhandlingssystem
 • tryggande av finansieringen av offentliga tjänster och ekonomin
 • omskrivning och uppdatering av kommunsektorns rekommendationer
 • pågående nationella projekt för utveckling av kompetensen och arbetslivet
 • utveckling av arbetslivet i kommunsektorn genom samverkan

Vad följs upp när det gäller förändringar i arbetslivet?

År 2021 valdes 23 teman för uppföljning av förändringarna i arbetet i kommunsektorn.

 1. Bibliotek för berättelser
 2. Värdegrund och förändringar i förvaltnings- och byråarbetet
 3. Tjänster för äldre: Utnyttjande av digitalisering och nya verksamhetssätt inom tjänsterna för äldre
 4. En vital social- och hälsovårdscentral
 5. Tekniska förändringar och arbetslivsförändringar på sjukhus
 6. Nya koncept inom det sociala arbetet
 7. Förändringarna i arbetslivet och den nya kommunaltekniken
 8. Viktiga måltids- och renhållningstjänster
 9. Den bästa grundskolan i världen
 10. Vital yrkesutbildning
 11. Gymnasierna: Digitaliseringen och nya verksamhetsformer i gymnasiet
 12. Kommunalt arbete som utvecklas och är innovativt
 13. Modernt ungdomsarbete
 14. Robotar och artificiell intelligens i människans tjänst
 15. Självstyrning och teamarbete inom kommunsektorn
 16. Hållbar utveckling genom det kommunala arbetet
 17. Nya lösningar i fråga om lokaler
 18. Inlärning i arbetet och handledning
 19. Distansarbete inom kommunsektorn
 20. Nya koncept för mobilitet och logistik
 21. Vital småbarnspedagogik
 22. Det offentliga arbetets betydelse och värde
 23. Digitalisering i det kommunala arbetet (sammandrag)

Experter på arbetet i kommunerna får gärna delta i uppföljningen

Var och en som leder arbetet i kommunerna samt utvecklare och personal inom olika sektorer av kommunalt arbete får gärna delta i uppföljningsenkäten. Även övriga sakkunniga får anmäla sig till uppföljningen.

Vid anmälan kan man välja de helheter som ligger närmast och som intresserar mest. Välkommen att delta i uppföljningen av förändringen i arbetet.

Anmälningslänken har också delats elektroniskt i KT:s cirkulär och i huvudavtalsorganisationernas egna medlemsmeddelanden.

En särskilt utsedd arbetsgrupp svarar för själva uppföljningen. KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Offentliga sektorns union JAU rf och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf har utsett sina företrädare till arbetsgruppen.

Projektet Digitalisering i det kommunala arbetet samlar in digitala innovationer från kommunerna

Inom KT:s och Kommunförbundets gemensamma projekt Digitalisering i det kommunala arbetet samlar man in och presenterar kommunernas digitala lösningar. Under 2021 beskriver projektet 15 innovativa exempel på digitalisering inom kommunalt arbete. Exemplen belyser tematiken för digitaliseringen och förändringarna i arbetslivet i kommunerna ur arbetstagarnas, invånarnas, ledningens och kundernas perspektiv. Beskrivningarna lyfter också fram hur digitaliseringen förändrar arbetet och arbetsmetoderna.

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT