Suomeksi

Förändringarna i arbetslivet följs upp i kommun- och välfärdssektorn

Arbetsmarknadsparterna i kommun- och välfärdssektorn förbereder sig genom en gemensam uppföljning av förändringarna i arbetslivet på de omställningar och reformer som tekniken och de nya verksamhetssätten medför under de närmaste åren och årtiondena. Hösten 2023 inleds den tredje uppföljningsomgången.

Pepper-robotti voi auttaa ihmistä työelämässä. Kuva: Alex Knight / Unsplash.

Arbetsmarknadsparterna stöder en förnyelse av arbetslivet

Uppföljningen av förändringarna i arbetslivet är KT:s och huvudavtalsorganisationernas gemensamma projekt inför reformerna i kommun- och välfärdssektorn under de närmaste åren och årtiondena. Syftet är inte endast att synliggöra arbetet i kommunerna i dag och delta i den aktuella debatten, utan även att skapa samsyn om arbetslivsutvecklingen och arbetsmarknadsverksamheten i samband med förändringarna i arbetslivet och tekniken. Som den största sektorn i landet kan vi genom uppföljningen av förändringarna i arbetet vara vägvisare också för andra sektorer.

Kommun- och välfärdssektorns arbetsmarknadsparter vill aktivt utveckla arbetet och organiseringen av det samt förbättra kommunsektorns status och verksamhetsförutsättningar. I juni 2018 beslöt vi att tillsammans inleda en långsiktig och systematisk uppföljning av förändringarna i arbetslivet i kommunsektorn.

De första resultaten publicerades 2019. Den följande uppföljningsomgången genomfördes under coronapandemin 2021. Hösten 2023 ingår för första gången också de självständiga välfärdsområdena i uppföljningen. Uppföljningen inleds i början av hösten med diskussioner med sakkunniga om olika teman. I oktober 2023 har alla möjlighet att svara på valfria frågor i uppföljningsenkäten om förändringarna i arbetet.

Vad avses med förändringar i arbetslivet?

Med förändringar i arbetslivet avses steg mot en ny och mer mångfasetterad arbetsvärld, en process som pågår flera år eller årtionden.

Numera är det rätt välkänt att förändringen påskyndas av ny teknik, såsom digitala tjänster, robotar, artificiell intelligens och plattformar. Mindre känt är att även utvecklingen av nya arbetsrutiner, förnyelse i arbetsgemenskapen och på arbetsplatserna samt de begränsade resurserna påskyndar förändringarna.

Det är naturligtvis ingen nyhet att arbetet förändras, utan nyheten är att förändringarna sker snabbare. Den största orsaken till de allt snabbare förändringarna är digitaliseringen. Digitala tjänster och verktyg är redan en naturlig del av det dagliga arbetet medan robotar och applikationer med artificiell intelligens nu börjar tas i bruk i större utsträckning som stöd för arbetet.

Förändringarna i arbetslivet påverkar olika yrken och branscher på olika på sätt

Arbetets innehåll, verksamhetsformerna och sätten att organisera arbetet förändras i alla yrken så småningom. Det intressanta är att se på vilket sätt förändringarna sker i de olika sektorerna. Samtidigt som en del av de tidigare arbetsuppgifterna försvinner eller sköts på ett annat sätt uppstår det helt nya yrken och arbetsuppgifter.

Vad följs upp när det gäller förändringar i arbetslivet?

I uppföljningen av förändringarna i arbetslivet i kommun- och välfärdssektorn år 2023 granskas 19 olika teman:

 1. Bibliotek för berättelser
 2. Värdegrund och förändringar i förvaltnings- och byråarbetet
 3. Tjänster för äldre: Utnyttjande av digitalisering och nya verksamhetssätt inom tjänsterna för äldre
 4. En vital social- och hälsovårdscentral
 5. Tekniska förändringar och arbetslivsförändringar på sjukhus
 6. Nya koncept inom det sociala arbetet
 7. Utnyttjande av digitalisering, artificiell intelligens och nya metoder inom kommunaltekniken
 8. Viktiga måltids- och renhållningstjänster
 9. Den bästa grundskolan i världen
 10. Yrkesutbildningen förnyas
 11. Gymnasierna: utnyttjande av digitalisering och nya verksamhetsformer i gymnasiet
 12. Modernt ungdomsarbete
 13. Småbarnspedagogiken förnyas
 14. Fritidstjänsterna förnyas
 15. Robotar och artificiell intelligens i kommun- och välfärdssektorns arbete
 16. Artificiell intelligens inom HR-aktiviteter
 17. Hållbar utveckling genom det kommunala arbetet
 18. Kommunsektorns klimataktivitet och arbetsplatsernas åtgärder i klimatförändringen
 19. Handledning av klienter som använder mycket tjänster och nya arbetssätt i välfärdsområdena

Experter på arbetet i kommunerna får gärna delta i uppföljningen

Var och en som leder arbetet i kommunerna samt utvecklare och personal inom olika sektorer av kommunalt arbete får gärna delta i uppföljningsenkäten. Även övriga sakkunniga får anmäla sig till uppföljningen.

Vid anmälan kan man välja de helheter som ligger närmast och som intresserar mest. Välkommen att delta i uppföljningen av förändringen i arbetet.

Anmälningslänken har också delats elektroniskt i KT:s cirkulär och i huvudavtalsorganisationernas egna medlemsmeddelanden.

En särskilt utsedd arbetsgrupp svarar för själva uppföljningen. KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Offentliga sektorns union JAU rf och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf har utsett sina företrädare till arbetsgruppen.

Projektet Digitalisering i det kommunala arbetet samlar in digitala innovationer från kommunerna

Med utgångspunkt i uppföljningen av förändringarna i arbetslivet lanserades KT:s och Kommunförbundets gemensamma projekt Digitalisering i det kommunala arbetet som presenterar digitala innovationer från kommunerna. Under 2021 presenterades 15 insiktsfulla exempel på digitaliseringen i det kommunala arbetet. Beskrivningarna ger en bild av digitaliseringen och förändringarna i arbetslivet från olika synvinklar: kommunens anställda och ledning, kommunens invånare och kunder. Beskrivningarna lyfter också fram hur digitaliseringen förändrar arbetet och arbetsmetoderna.

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT