Suomeksi
Pressmeddelande

Kommunerna och välfärdsområdena använder redan AI för flera ändamål

AI-lösningar som producerar innehåll har snabbt vunnit terräng i arbetslivet. Enligt en färsk enkät utnyttjar kommunerna och välfärdsområdena redan artificiell intelligens bland annat för att skriva tal, nyhetsbrev, pressmeddelanden och rekryteringsannonser och för att skapa illustrationer och sammanställa personalenkäter.

Tietokoneella jja kännykällä on auki teköälyyn perustuva ChatGPT. Kuva: Mostphotos.

Artificiell intelligens kommer under de närmaste åren att förändra arbetets innehåll och arbetsmetoderna också i kommunerna och välfärdsområdena. Det tror de flesta arbetsgivare som besvarade kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s enkät om artificiell intelligens i februari–mars. Var tionde enkätdeltagare antog att artificiell intelligens kommer att medföra stora förändringar i arbetet.

För närvarande befinner sig de flesta arbetsplatser i kommun- och välfärdssektorn i en fas med avvaktande intresse. Artificiell intelligens utnyttjas aktivast inom HR, marknadsföring, kommunikation och förvaltning. 

Enkäten besvarades av 158 direktörer eller företrädare för personalförvaltningen från 155 organisationer inom kommun- eller välfärdssektorn. Var tredje enkätdeltagare använde AI regelbundet i sitt eget arbete, men drygt 40 procent hade bara bekantat sig med AI. Var fjärde hade ännu inte erfarenhet av att använda AI. De kommuner och välfärdsområden som besvarade enkäten var till sitt invånarantal större än genomsnittet.

Det finns också föregångare. Till exempel Helsingfors stad har som mål att 2 500 arbetstagare ska ha genomgått utbildning i Microsoft 365 Copilot under 2024. Bästa praxis sprids i stadens försöksaccelerator och nätverk för artificiell intelligens.

AI används i olika arbetsuppgifter

Kommunerna och välfärdsområdena utnyttjar AI-applikationer, såsom ChatGTP och Microsofts Copilot, för produktion av texter, översättningar, informationssökning och strukturering av information. Som exempel nämndes att skriva tal, nyhetsbrev, pressmeddelanden och rekryteringsannonser och att skapa illustrationer och sammanställa personalenkäter.

Inom HR utnyttjas artificiell intelligens redan till exempel för introduktion, personalplanering, rekrytering, anställningsfrågor och kompetensledning. De tillfrågade trodde att artificiell intelligens i framtiden kan användas betydligt mer än för närvarande i dessa uppgifter.

Artificiell intelligens med i utbildningssystemet 

Det är viktigt att organisationerna stöder införandet av artificiell intelligens i kommunerna och välfärdsområdena. I 15 procent av de organisationer som besvarade enkäten hölls det redan möten för att utbyta erfarenheter eller också hade de anställda tillgång till en avgiftsbelagd AI-applikation. Enligt de tillfrågade borde arbetsplatsernas utbildning i artificiell intelligens omfatta grunderna för AI, hur man använder AI i olika situationer, vad AI kan användas till samt dataskydd och informationssäkerhet vid användning av AI. 

– För att nyttan med artificiell intelligens ska kunna utnyttjas är det viktigt att organisationen och dess ledning stöder ibruktagandet av AI. Organisationen kan till exempel erbjuda utbildning och programvara samt tillräcklig arbetstid för att ta i bruk de nya arbetsredskapen, säger Mertzi Bergman, sakkunnig i kompetens och utbildningspolitik vid KT.

Enligt enkäten anser arbetsgivarna i kommun- och välfärdssektorn att AI-kompetens borde införlivas i examensutbildningen på alla nivåer. Utbildningssystemet bör i framtiden ge grundläggande kunskaper om artificiell intelligens och möjligheterna att utnyttja den.  

Kunskap behövs också om risker och etik vid användning av AI samt om betydelsen av källkritik och bedömning av tillförlitlighet. Enligt de tillfrågade skulle det behövas en riksomfattande plan för och anvisningar om hur artificiell intelligens kan införlivas i utbildningssystemet.  

Mertzi Bergman

sakkunnig i kompetens- och utbildningspolitik
Telefon:
+358 9 771 2270
Mobiltelefon:
+358 50 408 8076
E-post:
Mertzi.Bergman@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT