Suomeksi
Pressmeddelande

Gemensamt dialoginitiativ från arbetsmarknadens centralorganisationer om digitaliseringens effekter på arbetsplatserna

Arbetsmarknadscentralorganisationerna Akava, Finlands Näringsliv EK, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Företagarna i Finland, Tjänstemannacentralorganisationen STTK och Statens arbetsmarknadsverk har tillsammans utarbetat ett initiativ för en digitaliseringsdialog på arbetsplatserna. I initiativet föreslås fyra diskussionsteman med inledande frågor.

Diskussionerna handlar bl.a. om hur digitaliseringen förändrat arbetet och kundernas beteende och hurdan digital kompetens var och en på arbetsplatsen behöver.

Centralorganisationerna uppmanar arbetsgivarna och arbetstagarna att tillsammans se till att det finns kompetens och entusiasm på arbetsplatserna så att de kan dra nytta av digitaliseringen. Om de lyckas utnyttja digitaliseringen framgångsrikt kan produktiviteten, de privata och offentliga tjänsterna, arbetskollektiven och välbefinnandet på arbetsplatserna förbättras betydligt. Under de kommande åren och årtiondena kommer en del arbetsuppgifter att försvinna eller utföras på andra sätt. Men samtidigt uppstår nya uppgifter, arbetsområden och yrken. Det är viktigt att arbetsplatserna är väl förberedda.  
  
Arbetsmarknadscentralorganisationerna publicerade samtidigt ett gemensamt ställningstagande riktat till beslutsfattarna och arbetslivsutvecklarna om åtgärder som behövs för att främja digitaliseringen. Teserna betonar samarbete, satsningar på lärande, skydd mot överbelastande meddelandeflöden, etiska spelregler för algoritmer och utnyttjande av digitaliseringens möjligheter.  


Arbetsmarknadsorganisationernas gemensamma ställningstagande om digitaliseringen på arbetsplatserna 

  
Mer information: 

Juha Antila, tfn 050 575 1790, juha.antila(at)sak.fi  
Niilo Hakonen, tfn 040 820 6800, niilo.hakonen(at)kt.fi  
Marjaana Laine tfn 029 553 0304, marjaana.laine(at)gov.fi  
Joonas Mikkilä, tfn 045 129 6791, joonas.mikkila(at)yrittajat.fi  
Leila Kurki, tfn 0400 798 959, leila.kurki(at)sttk.fi  
Anna Kaarina Piepponen, tfn 040 688 1472, anna.kaarina.piepponen(at)evl.fi  
Piia Rekilä, tfn 044 300 9484, piia.rekila(at)akava.fi  
Mika Tuuliainen, tfn 050 563 4729, mika.tuuliainen(at)ek.fi

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT