Julkaisu

Työn murros 3/2024: Vanhuspalveluissa tarvitaan kaikki keinot käyttöön

KT ja alan pääsopijajärjestöt seuraavat työn murrosta eri ammattialoilla ja teemoissa. Työn murroksen seurantaraporttiin 3/2024 on koottu seurannan tuloksia vanhusten palveluista. Lisäksi seurannan keskeiset tulokset on tiivistetty tietokorttiin.

Vanhusten palvelut -tietokortin kuva

Lataa tietokortti työn murroksesta vanhusten palveluista (pdf) >

Jokainen toivoo ikäihmisten hoivan ikäihmisten hoivan ja hoidon onnistumista läheisilleen ja itselleen. 1.1.2023 vastuu vanhuspalveluista siirtyi 21 hyvinvointialueelle, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Lähivuosina palveluita kehitetään ja toimintatapoja yhtenäistetään. Muutosta vauhdittavat palvelutarpeen kasvu ja pula tekijöistä. Vanhusten määrä ja palvelutarve kasvavat. 85 vuotta täyttäneitä on kymmenen vuoden päästä 40 prosenttia enemmän kuin nyt.

Vanhuspalveluissa on käynnissä voimakas toimintatapojen yhtenäistämisen, kehittämisen ja uuden teknologian hyödyntämisen vaihe. Työn ytimessä on ikääntyvän ihmisen toimintakyky, hyvinvointi ja avuntarve. 

Vanhuspalveluiden työn murroksessa onnistutaan kehittämällä  toimintaa vanhuksia kuunnellen

Vanhuspalveluissa tarvitaan tekijöitä ja kehittäjiä tarvitaan, kun ikäihmisten määrä kasvaa. Ikäihmisten palveluissa on tarjolla tärkeää työtä ja työpaikkoja runsaasti.

Työn murroksen seurannan tulosten mukaan vanhusten palveluiden työn murroksessa onnistutaan, kun

  • kehitämme toimintaa vanhuksia kuunnellen.
  • parannamme vanhustyön vetovoimaa.
  • teemme näkyväksi hyvää vanhus- ja kehittämistyötä.
  • maksimoimme asiakkaan toimintakykyä, emme suoritteita.
  • hyödynnämme työn tukena teknologiaa.
  • otamme henkilöstön vahvasti mukaan kehittämiseen.
  • aloitamme uuden asiakkuuden kuntoutusjaksolla.

Työn murrosta seurataan yhteistyössä

KT ja alan pääsopijajärjestöt JAU ry, JUKO ry ja Sote ry ovat yhdessä seuranneet kunta- ja hyvinvointialan työn muuttumista vuodesta 2019 alkaen. Seurannan tarkoituksena on tehdä näkyväksi nykyaikaista kunta- ja hyvinvointialuetyötä.

Eri ammattialojen ja teemojen seurantaraportit perustuvat laajaan seurantakyselyyn, asiantuntijakeskusteluihin sekä työpaikkaesimerkkeihin ja muihin selvityksiin.

Tavoitteena on rakentaa työn murroksesta yhteistä tilannekuvaa. Tietoa voidaan hyödyntää poliittisessa päätöksenteossa, järjestöjen omassa työmarkkinatoiminnassa ja julkisten palveluiden sekä julkisen työn kehittämisessä.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
15 s.
ISBN-numero (Pdf):
978-952-7465-55-4
Julkaistu:
4/2024
Kustantaja:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT