Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Bilaga 1 Undervisningspersonalen inom yrkesutbildningen

  VI Tjänst- och arbetsledighet

  § 24 Hur oavlönad tjänstledighet inverkar på lönen under lediga perioder

  mom. 1

  Om en lärare, en timlärare i huvudsyssla eller en studiehandledare under läsåret har haft oavlönad tjänstledighet minskas lönen under följande lediga period i proportion till tjänstledighetstiden.


  Tillämpningsanvisning

  Bestämmelsen tillämpas inte på en lärare som ansöker om tjänstledighet för att sköta en annan uppgift hos den egna arbetsgivaren.


  2 mom.

  Antalet dagar som minskar lönen under den lediga perioden får man genom att räkna ut det antal arbetsdagar (mån–fre) vid läroanstalten som ingått i den oavlönade tjänstledigheten och multiplicera antalet med 0,24. Avdraget från lönen räknas ut genom att dagslönen multipliceras med detta antal arbetsdagar som multiplicerats med 0,24.

  3 mom.

  Oavlönad tjänstledighet minskar lönen under en ledig period dock först efter det att den oavlönade tjänstledigheten i en eller i flera perioder varat minst 30 kalenderdagar. Regeln om 30 kalenderdagar tillämpas inte på oavlönad tjänstledighet som beviljats för skötsel av arbete hos en annan arbetsgivare. Längden på en oavlönad tjänstledighet räknas läsårsvis från och med tjänstledighetens första dag.

  4 mom.

  Om det i en oavlönad tjänstledighet har ingått kalenderdagar (mån–sön) i en ledig period som fastställts i arbetstidsplanen dras dessa av från de dagar som minskar lönen under den lediga perioden till den del dagarna inte infaller under de första 30 kalenderdagarna under tjänstledigheten.

  5 mom.

  Bestämmelsen gäller endast följande oavlönade tjänstledigheter:

  1. Studieledighet enligt lagen om studieledighet (273/1979)
  2. Vårdledighet och prövningsbaserad oavlönad tjänstledighet, t.ex. alterneringsledighet.

  Punkterna 1 och 2 granskas var för sig när man räknar ut de 30 kalenderdagarna.


  Exempel

  En lärare har haft prövningsbaserad oavlönad tjänstledighet 1.8–21.12. En tjänstledighet minskar lönen under en ledig period först när den varat 30 kalenderdagar. Därmed granskas antalet arbetsdagar som ingår i tjänstledigheten under tidsperioden 31.8–21.12. Under denna period var antalet arbetsdagar 76. I anställningstiden har det ingått ett 7 kalenderdagar långt höstlov som också fastställts i arbetstidsplanen. Antalet dagar som minskar lönen under den lediga perioden räknas ut genom att det antal arbetsdagar (mån–fre) vid läroanstalten som återstår av tjänstledigheten efter 30 kalenderdagar multipliceras med 0,24 (76 x 0,24 = 18,24). Från detta subtraheras ytterligare antalet kalenderdagar (mån–sön) i den lediga perioden(18,24 – 7= 11,24). Från lönen under den lediga perioden avdras dagslönen för 11,24 dagar.