På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio C Liite 1 Ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstö

  VI Virka- ja työvapaa

  24 § Palkattoman virkavapaan vaikutus vapaajakson palkkaukseen

  1 mom.

  Jos opettaja, päätoiminen tuntiopettaja tai opinto-ohjaaja on ollut lukuvuoden aikana palkattomalla virkavapaalla, hänen seuraavan vapaajaksonsa palkkaa vähennetään virkavapaan keston suhteessa.  


  Soveltamisohje

  Määräystä ei sovelleta opettajaan, joka hakee virkavapaata hoitaakseen toista tehtävää oman työnantajan palveluksessa.


  2 mom.

  Vapaajakson palkkaa vähentävien päivien määrä saadaan laskemalla palkattomaan virkavapaaseen sisältyneiden oppilaitoksen työpäivien (ma-pe) lukumäärä ja kertomalla se luvulla 0,24. Palkan vähennys lasketaan kertomalla päiväpalkka luvulla 0,24 kerrotulla työpäivien määrällä.

  3 mom.

  Palkaton virkavapaa vähentää vapaajakson palkkaa kuitenkin vasta sen jälkeen, kun se on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään 30 kalenteripäivää. Toisen työnantajan työn hoitamiseksi myönnettyyn palkattomaan virkavapaaseen ei sovelleta 30 kalenteripäivän sääntöä. Palkattoman virkavapaan kestoa tarkastellaan virkavapaan ensimmäisestä päivästä alkaen lukuvuosittain.

  4 mom.

  Jos palkattomaan virkavapaaseen on sisältynyt työsuunnitelmassa vahvistettuja vapaajakson kalenteripäiviä (ma-su), ne vähennetään vapaajakson palkkaa vähentävistä päivistä siltä osin kuin ne eivät sijoitu virkavapaan ensimmäisen 30 kalenteripäivän ajalle.

  5 mom.

  Määräys koskee vain seuraavia palkattomia virkavapaita:

  1. opintovapaalain (273/79) mukainen opintovapaa
  2. hoitovapaa ja harkinnanvarainen palkaton virkavapaa, esim. vuorotteluvapaa.

  Kohtia 1–2 tarkastellaan toisistaan erillään 30 kalenteripäivän täyttymistä seurattaessa.


  Esimerkki

  Opettaja on ollut palkattomalla harkinnanvaraisella virkavapaalla 1.8.–21.12. Virkavapaat vähentävät vapaajakson palkkaa vasta niiden kestettyä 30 kalenteripäivää. Siten virkavapaaseen sisältyneiden työpäivien määrää tarkastellaan aikaväliltä 31.8.–21.12. Tällä aikavälillä oli 76 työpäivää. Virkasuhteen ajalle on sisältynyt myös työsuunnitelmassa vahvistettua syyslomaa 7 kalenteripäivää. Vapaajakson palkkaa vähentävät päivät lasketaan kertomalla virkavapaan 30 kalenteripäivän jälkeen sisältyneiden oppilaitoksen työpäivien (ma-pe) lukumäärä luvulla 0,24 (76 x 0,24 = 18,24). Tästä vähennetään vielä virkavapaaseen sisältyneiden vapaajakson kalenteripäivien (ma–su) lukumäärä (18,24 – 7= 11,24). Vapaajakson palkasta vähennetään 11,24 päiväpalkkaa.