Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Bilaga 1 Undervisningspersonalen inom yrkesutbildningen

  VII Timlärare

  § 25 Timlärare i huvudsyssla

  mom. 1

  Lönen för en timlärare vars årliga arbetstid är 1 500 timmar (arbetstid för heltidsanställda) bestäms på samma grunder som för en lärartjänsteinnehavare i § 12. Lönen för en timlärare som arbetar mindre än 1500 timmar är lägre i samma proportion som arbetstiden är kortare än full arbetstid.

  mom. 2

  Den årliga arbetstiden för en timlärare i huvudsyssla är minst 800 timmar per arbetsår eller i genomsnitt minst 20 timmar per vecka. Andelen icke-bunden arbetstid framgår av § 12.


  Tillämpningsanvisning

  En timlärare anses ha en anställning i huvudsyssla om timläraren undervisar i genomsnitt minst 16 timmar i veckan.


  mom. 3   

  4 11 07 00 1

  Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  4 11 07 00 2

  Lämplig högskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkitekt- examen

  4 11 07 00 3

  Lämplig examen på institutnivå

  4 11 07 00 4

  Annan lämplig examen eller utbildning

  26 § Timlärare i bisyssla

  mom. 1

  En timlärare anses ha en anställning i bisyssla om timläraren undervisar i genomsnitt mindre än 16 timmar i veckan. Till en timlärare i bisyssla (4 11 07 03 3) betalas för varje undervisningstimme läraren
  hållit ett timarvode enligt lönebilagan.


  Tillämpningsanvisning

  När timlönen fastställs bör man beakta undervisningsarbetets svårighetsgrad och ansvar, lärarens färdigheter och arbetsförmåga samt utbildningsnivå och behörighet.


  mom. 2

  För sådana timlärare i bisyssla som saknar den behörighet som avses i behörighetsvillkoren görs ett avdrag för avsaknad av behörighet enligt del A kap. II § 8.