Suomeksi

Löner och arvoden

Tabellerna Löner och arvoden innehåller en sammanställning av grundlönerna och arvodena i UKTA enligt lönepunkt.

Löner och arvoden 2022–2025

Löner och arvoden 2020–2021

 UKTA 2018–2019, del C, löner och arvoden enligt bilagorna 4–9

Niina Paakkonen

arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2132
Mobiltelefon:
+358 50 384 9286
E-post:
Niina.Paakkonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT