Suomeksi
Cirkulär
8/2022
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal i kommunsektorn 2022–2025 (UKTA 2022–2025)

Observera att de ändringar som förhandlingsparterna godkänt 22.6.2022 har införts i mom. 3 och 4 i underteckningsprotokollet.

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal i kommunsektorn 2022–2025 gäller 1.5.2022–30.4.2025.

Vi bifogar för kännedom avtalsparternas gemensamma underteckningsprotokoll till tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal i kommunsektorn 2022–2025 (UKTA 2022–2025), tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna och de ändrade avtalsbestämmelserna. Tillämpningsanvisningarna för avtalsändringarna fokuserar på ändringarna år 2022. Närmare anvisningar om ändringar efter avtalsperioden 2022 ges senare i ett separat cirkulär.

Uppgifter om löner och arvoden som justerats genom den allmänna förhöjningen 1.6.2022 läggs ut på KT:s webbplats www.kt.fi/sv/avtal/ukta/loner-arvoden. Användningen av den centraliserade justeringspotten 1.10.2022 avgörs senast 30.9. Potttens inverkan på löner och arvoden anges i ett separat cirkulär. Den centraliserade justeringspotten 1.10.2022 kan också inverka på lönesättningsstrukturen för del G (Undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken). Närmare anvisningar om även dessa ändringar ges senare i ett separat cirkulär.

De bestämmelser i AKTA som ändrats till följd av den familjeledighetsreform som trä-der i kraft 1.8.2022 gäller också dem som omfattas av UKTA. I de bestämmelser i UKTA som gäller familjeledighet har det gjorts terminologiska ändringar som motsvarar den nya lagstiftningen. Även fördelningen av dagpenningarna enligt sjukförsäkringslagen under den kalkylerade semestern och sommaravbrottet har förändrats fr.o.m. 1.8.2022. Eftersom ändringen blir aktuell för kommunerna först sommaren 2023, sänder vi närmare anvisningar om detta under 2023.

Avtalsparterna för UKTA 2022–2025 är överens om innehållet i bilagorna till detta cirkulär.

Avtalsböckerna

UKTA 2020–2025 publiceras på KT:s webbsidor och ges också ut som bok.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT
 

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Hannu Freund


Liitteet
1 Underteckningsprotokollet till UKTA 2022–2025
2 Tillämpningsanvisningar för UKTA 2022–2025
3 Ändrade avtalsbestämmelser i UKTA 2022–2025

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Teija Metsäranta

ledande arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2468
Mobiltelefon:
+358 50 562 7140
E-post:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Heli Paavola

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2109
Mobiltelefon:
+358 50 400 7279
E-post:
heli.paavola@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mervi Petäsnoro

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2103
Mobiltelefon:
+358 50 301 8930
E-post:
mervi.petasnoro@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT