På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio C Liite 5 Kauppaoppilaitos

  II Viranhaltijoiden palkka

  2 § Lehtorin (opettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka ks. palkkaliite)

  4 14 04 00 3

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  4 14 04 00 4

  Soveltuva korkeakoulututkinto

  4 14 04 00 5

  Muu soveltuva tutkinto

  3 § Vuosisidonnainen lisä

  Opettajan vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

  5 v.

  8 v.

  10 v.

  15 v.

  20 v.

  6 %

  4 %

  6 %

  6 %

  6 %