2018– 2019

OVTES

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

II Viranhaltijoiden palkka

2 § Lehtorin (opettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka ks. palkkaliite)

4 14 04 00 3

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

4 14 04 00 4

Soveltuva korkeakoulututkinto

4 14 04 00 5

Muu soveltuva tutkinto

3 § Vuosisidonnainen lisä

Opettajan vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

5 v.

8 v.

10 v.

15 v.

20 v.

6 %

4 %

6 %

6 %

6 %