På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio C Liite 5 Kauppaoppilaitos

  IV Tuntiopettajat

  9 § Tuntiopettaja

  1 mom.

  Tuntiopettajiin sovelletaan OVTES:n osion A pää- ja sivutoimisia tuntiopettajia koskevia määräyksiä. Tuntiopettajan peruspalkka (ks. palkkaliite) ja hinnoittelutunnukset ovat seuraavat:

  4 14 07 01 1

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva
  ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  4 14 07 01 2

  Soveltuva korkeakoulututkinto

  4 14 07 01 3

  Muu soveltuva tutkinto

  2 mom.

  Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan 8 §:n ylituntipalkkiota koskevien määräysten mukaisesti 2 §:n mukaisesta peruspalkasta ja 4 §:n 2–3 momentin mukaan määräytyvästä opetusvelvollisuudesta.

  3 mom.

  Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu vähintään 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 4 a §:n mukaisia tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta.

  4 mom.

  Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 4 a §:n mukaisia tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta.