LS 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) piirissä on 17 300 kunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevää lääkäriä.

Heistä 10 000 työskentelee sairaaloissa ja 4 200 terveyskeskuksissa.

Hammaslääkäreinä työskentelee 2 500 ja eläinlääkäreinä noin 500 lääkäriä.

Verkkojulkaisun ISBN 978-952-293-558-8