På svenska
LS

LS 2022–2025, voimassa 1.6.2023 lukien

Lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) piirissä on noin 17 700 lääkäriä. Heistä 10 400 työskentelee sairaaloissa ja 4 200 terveysasemilla.

Hammaslääkäreinä työskentelee 2 600 ja eläinlääkäreinä 500 lääkäriä.

Tämä Lääkärisopimuksen versio on julkaistu vain verkossa. Sopimukseen on päivitetty 1.6.2023 lukien voimassa olevat lääkärien ja hammaslääkärien uraporrasjärjestelmään liittyvät muutokset.

Lisäksi sopimuksen liitteisiin 1–4 sekä lukuihin on päivitetty 1.2.2024 voimaan tulleet muutokset. Nämä muutokset on lihavoitu tekstissä ja niiden yhteyteen on laitettu merkintä voimassa 1.2.2024 lukien.

Sopimuksen tästä versiosta on poistettu eläinlääkäreitä koskeva liite 5. Eläinlääkäreihin sovelletaan Lääkärisopimuksen versiota, joka on ollut voimassa 1.5.2022 lukien.

Verkkojulkaisun ISBN 978-952-7465-50-9