På svenska

KVTES 2020– 2021

2020–2021

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje

  KVTES 2020–2021, voimassa 1.9.2021 lukien

  Kunnallisen yleinen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin kuuluu noin 120 200 palkansaajaa. Sopimuksen suurimpia ammattiryhmiä ovat varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, koulunkäynninohjaajat, lastenhoitajat, toimistosihteerit, laitoshuoltajat, perhepäivähoitajat, ruokapalvelutyöntekijät, siivoojat, maatalouslomittajat, koulunkäyntiavustajat ja kirjastovirkailijat.

  Tämä on KVTES:n toinen uudistettu painos, joka on voimassa 1.9.2021 alkaen.

  Verkkojulkaisun ISBN 978-952-7465-06-6
   

  Muutoksia KVTES-sopimuksen piirissä 1.9.2021 lukien

  LUVUT
  I luku Yleinen osa: lisätään uusi sopimusala: SOTE-sopimus
  II luku Palkkaus: korvataan viittaus 03HOI030 palkkahinnoittelukohtaan palkkahinnoittelukohdalla 05VKA054 (2 §), korjataan viittaukset palkkahinnoitteluliitteisiin (7 §) ja korjataan viittauksia lakeihin (6 § ja 7 §)
  III luku Työaika: 6 § Työaikamuodot, 2 mom., poistetaan kohta 4: varhaiskasvatuksen johto-, opetus- ja kasvatushenkilöstö (liite 5)

  LIITTEET
  Liite 3 Terveydenhuollon henkilöstö: liite 3 poistuu
  Liite 4 Sosiaalihuollon henkilöstö, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluhenkilöstö ja lääkehuollon henkilöstö: liite 4 poistuu
  Liite 5 Varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä eräät koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävät: varhaiskasvatuksen päiväkodinjohtajat, varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat siirtyvät OVTES-sopimukseen sekä eräät työaikamääräykset (4 § 1 mom.) siirtyvät OVTES-sopimukseen. Uudistettu liite 5 tulee voimaan 1.9.2021 lukien. Asiasta tarkemmin KT:n yleiskirjeen 8/2021 liitteissä 3 ja 4.
  Liite 9 Neuvotteluosapuolten suositus KVTES:n palkkatilastoinnin edistämiseksi: maininta liitteestä 3 ja 4 poistetaan
  Liite 18 Työaika 37 tuntia 45 minuuttia: liitteen 18 soveltamisalasta merkittävä osa siirtyy SOTE-sopimukseen. Uudistettuun liitteeseen 18 jää soveltamisalasta kohta 8 muuttuneena.

  (31.12.2021) Verkkosopimuksen liitettä 16 on päivitetty niin, että korvaukset vastaavat 7.12.2021 ilmestyneessä KT:n yleiskirjeessä 13/2021 julkaistuja korvauksia.