2020– 2021

KVTES

2020–2021

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES 2020–2021, voimassa 1.4.2020 lukien

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) on kunta-alan suurin sopimusala. Sen piirissä on 312 000 palkansaajaa. Suurimpia ammattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastenhoitajat, lastentarhaopettajat, sosiaalialan ohjaajat, koulunkäyntiavustajat ja -ohjaajat sekä perhepäivähoitajat.

Verkkojulkaisun ISBN 978-952-293-716-2


Korjaukset ja päivitykset

IV luvun 19 §:n 5 momentin tekstiä  on korjattu 17.12.2020 siten, että se vastaa painetun sopimuskirjan tekstiä.

Liitettä 16 matkakustannusten korvauksista on päivitetty niin, että korvaukset vastaavat 8.12.2020 ilmestyneessä KT:n yleiskirjeessä 15/2020 julkaistuja korvauksia.