På svenska
Tiedote

Sosiaaliturvan uudistuksessa tulee huomioida julkisen talouden kestävyys

KT haluaa kehittää sosiaaliturvaa nykyjärjestelmän pohjalta ja säilyttää sen syyperustaisuuden sekä tarveharkinnan. Perusturvaetuuksien yhdenmukaistamista voidaan selvittää kolmikantaisessa valmistelussa.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT katsoo, että sosiaaliturvan uudistustyötä tulee jatkaa seuraavalla hallituskaudella jo tehdyn työn pohjalta. Sosiaaliturvan uudistus aloitettiin tällä hallituskaudella, ja sitä koskeva välimietintö julkaistaan torstaina.

KT:n mielestä sosiaaliturvaa tulee uudistaa nykyjärjestelmän pohjalta säilyttäen etuuksien syyperustaisuus ja tarveharkinta. Etuuden saamiseen tulee siis jatkossakin olla syy, kuten työttömyys tai työkyvyttömyys.  

– Tulevalla hallituskaudella valmistelussa tulee ottaa entistä paremmin huomioon se, miten sosiaaliturvan uudistaminen vaikuttaa julkisen talouden kestävyyteen ja työllisyyden edistämiseen, sanoo KT:n neuvottelujohtaja Anna Kukka.

Sosiaaliturvan uudistamisen lähtökohtana on oltava se, että etuudet ja palvelut auttavat yksilöä mukaan työmarkkinoille tai muuten vahvistavat hänen sosiaalista osallistumistaan. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi työn vastaanottamista estävien kannustinloukkujen purkamista.

Perusturvaetuuksien yhdenmukaistamista voidaan selvittää

Työtä sosiaaliturvan uudistamiseksi on tehty tällä hallituskaudella parlamentaarisessa sosiaaliturvakomiteassa ja sen alaisissa jaostoissa. KT on ollut komiteassa ja sen jaostoissa asiantuntijajäsenenä.

– Sosiaaliturvakomiteassa on tehty ansiokasta selvitystyötä sosiaalietuuksien ja palveluiden laajasta kokonaisuudesta ja ongelmakohdista. Kerättyä tietopohjaa on hyvä hyödyntää seuraavalla hallituskaudella, Anna Kukka sanoo.

KT pitää tärkeänä, että tuleva hallitus tarttuu komitean ehdotukseen perusturvaetuuksien yhdenmukaistamisen selvittämisestä. Perusturvaetuuksia ovat esimerkiksi työmarkkinatuki, kuntoutusraha ja sairauspäiväraha. Asian valmistelua on jatkettava kolmikantaisesti.

– Usein samat ihmiset siirtyvät perusturvaetuuksilta toiselle, joten etuuksien yhdenmukaistamista kannattaa selvittää. Yhdenmukaistaminen voisi helpottaa etuuksien hakemista ja toimeenpanoa sekä vähentää byrokratiaa, Kukka sanoo.

Uudistuksilla on tuettava työ- ja toimintakykyä

KT:n mielestä tulevalla hallituskaudella on arvioitava myös työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyvien etuuksien kannustimia ja velvoitteita. Käytännössä esimerkiksi työkyvyttömyyteen liittyviin etuuksiin voisi liittyä velvollisuus osallistua palvelutarpeen arviointiin ja kuntoutukseen.  

– Lähtökohtana tulisi olla, että etuus- ja palvelukokonaisuus tukee yksilön työ- ja toimintakykyä ja kannustaa työhön. Asiaa on selvitettävä kolmikantaisena lainvalmistelutyönä, Anna Kukka sanoo.

Työ- ja toimintakyvyn tukeminen edellyttää, että tarvittavia palveluita on myös saatavilla.  

– Etuuksien ja palvelujen kokonaisuutta tulee kehittää realistiselta pohjalta niin, että hyvinvointialueilla on mahdollisuus vastata tarpeeseen. Alueet kärsivät jo nyt henkilöstö- ja rahapulasta.

KT pitää välttämättömänä, että sosiaaliturvan uudistusta ja erityisesti ansioturvaan vaikuttavien etuuksien kehittämistä valmistellaan kolmikantaisesti. KT esittää kolmikantavalmistelun kirjaamista myös seuraavaan hallitusohjelmaan. Työnantajat ja työntekijät rahoittavat ansiosidonnaista sosiaaliturvaa vakuutusmaksuilla.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on kunta- ja hyvinvointialan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT:n jäsenet työllistävät Suomessa joka viidennen palkansaajan ja tuottavat palveluita kaikille täällä asuville.

Muualla verkossa

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT