På svenska
Uutinen

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut ja eläkemaksut vuodelle 2019 vahvistettu

Kuntatyönantajien sairausvakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu laskevat hieman. Työnantajan palkkaperusteinen eläkemaksu on keskimäärin 17,25 prosenttia.

Kuvassa numeronmuotoisia lasten leikkimuotteja. Kuva: Pixhill.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut, että kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu on 0,77 prosenttia vuonna 2019. Maksu pienenee 0,09 prosenttiyksikköä vuoteen 2018 verrattuna.

Työttömyysvakuutusmaksun maksuprosentti on 0,5 prosenttia palkkasummarajaan asti. Palkkasummarajan ylittävältä osalta maksuprosentti on 2,05 prosenttia

Palkkasummaraja on 2 086 500 euroa vuonna 2019.

Työnantajan palkkaperusteinen eläkemaksu keskimäärin 17,25 prosenttia vuonna 2019

Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu

  • kaikilta työnantajilta perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta, joka on 23,50 prosenttia palkoista
  • sekä työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta, joka on keskimäärin 0,90 prosenttia palkoista.

Koska työnantaja edelleen pidättää työntekijän eläkemaksun, työnantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksusta on vuonna 2019 käytännössä keskimäärin 17,25 prosenttia palkoista.

Vuoden 2019 eläkemenoperusteinen maksu on yhteensä 706 miljoonaa euroa (653 miljoonaa euroa vuonna 2018). Kuntien ja kuntayhtymien palkkasummaan suhteutettuna se on noin 4,2 prosenttia.

Eläkemenoperusteinen maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken suhteessa niihin vuonna 2019 maksettaviin eläkeosiin, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005.

KT:n verkkosivuilla

Lisätietoa kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuista, työeläkemaksuista sekä työvoimakustannuksista >

Työmarkkinatutkimus

Sähköposti:
tutkimus@kt.fi