På svenska
Uutinen

Perustulokokeilusta tietoa sosiaaliturvan uudistamiseen

Pääministeri Juha Sipilän hallitus kokeili perustuloa vuosina 2017–2018. Osallistujat kokivat vähemmän huolta taloudestaan, vaikka kokeilu ei ainakaan ensimmäisenä vuonna lisännyt työllisyyttä.

Mies leikkaa leikkuulaudalla olevaa tuoretta ruisleipää. Kuva: Pixhill.

Perustulokokeilussa 2 000 iältään 25–58-vuotiasta työtöntä sai perustuloa 560 euroa kuussa ilman ehtoja tai tarveharkintaa.

Kela selvitti osallistujien ja heidän verrokkiensa kokemuksia kyselytutkimuksella, joka tehtiin puhelimitse juuri ennen kokeilun päättymistä. Kyselyn vastausaste oli 23 prosenttia: perustulon saajista kyselyyn vastasi 31 prosenttia ja vertailuryhmästä 20 prosenttia.

Kokeiluun osallistuneet verrokkeja vähemmän huolissaan toimeentulostaan

Kyselyyn vastanneet perustulon saajat kokivat toimeentulonsa paremmaksi kuin vertailuryhmään kuuluneet vastaajat. He tunsivat myös vähemmän stressiä ja huolta omasta taloudestaan kuin vertailuryhmään kuuluneet. Myös silloin, kun perustuloa saaneilla vastaajilla oli vaikeuksia tulla toimeen, he kokivat vähemmän stressiä kuin verrokit.

Perustuloa saaneet vastaajat luottivat myös enemmän ihmisiin ja yhteiskunnallisiin instituutioihin kuin vertailuryhmään kuuluneet. Toisia ihmisiä ja instituutioita kohtaan tunnettu luottamus on tärkeää sekä ihmisen hyvinvoinnin että yhteiskunnan toimivuuden kannalta.

Perustulo ei vähentänyt halukkuutta osallistua työvoimapalveluihin

Perustuloa saaneilla ei ollut kokeilun aikana velvollisuutta osallistua työvoimahallinnon tarjoamiin palveluihin. Siitä huolimatta he osallistuivat niihin lähes yhtä aktiivisesti kuin muutkin.

Ensimmäisen vuoden rekisteriaineistojen perusteella perustulokokeilulla ei kuitenkaan ollut vaikutuksia työllisyyteen. Perustuloa saaneet eivät tehneet ensimmäisen kokeiluvuoden aikana työtä enempää kuin vertailuryhmään kuuluneet, mutta eivät myöskään vähempää.

Tuloksien analysointi ja julkaiseminen jatkuvat

Perustulokokeilun arviointitutkimus tuottaa tietoa sosiaaliturvan uudistamisen tueksi. Tulokset julkaistaan vaiheittain vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Kokeilussa haluttiin selvittää, miten Suomen sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa vastaamaan paremmin työelämän muutoksia. Kela vastasi kokeilun toimeenpanosta.