På svenska
Tiedote

Työmarkkinatuen kehittämiseen tarvitaan uusi toimeksianto

KT kannattaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehdon sitomista ansaittuun palkkaan eli niin sanottua euroistamista. Se tehostaa hallinnollista prosessia ja tarjoaa mahdollisuuden ottaa huomioon työmarkkinoiden muutoksia.

Vaikka työttömyysturvan kolmikantainen valmistelu ei tuottanut yksimielisiä ehdotuksia, työryhmän torstaina julkistama arvio palkansaajan työssäoloehdon uudistamiseksi tarjoaa hyvän pohjan jatkotyölle. KT pitää tärkeänä, että valmistelua jatketaan. Tavoitteena tulee olla tasapainoinen kokonaisratkaisu, jonka ansiosta työttömyysjaksot lyhenevät.

Ansioturvan enimmäiskeston porrastamisesta työryhmässä olleiden näkemykset jakautuivat voimakkaasti. Sen vuoksi työryhmä esittää, että työmarkkinatuen kehittämistä jatketaan uuden toimeksiannon perusteella erillisenä hankkeena tai osana sosiaaliturvakomitean työtä.

Tämä on KT:n mielestä perusteltua myös sen vuoksi, että pohjoismaisen työvoimapalvelumallin valmistelu on kesken, työllisyyden kuntakokeilu juuri käynnistynyt ja pysyvän työvoimapalvelumallin ratkaisut vasta lähestymässä.

KT kannattaa myös aloitetta tehdä riittävä aineistokeruu, jotta työmarkkinatuen kehittämisen taustaksi saadaan riittävä tietopohja. Työryhmä on yhtä mieltä siitä, että työmarkkinatuen saajat tarvitsevat nykyistä enemmän henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa ja että palveluja tulisi räätälöidä nykyistä enemmän työmarkkinatuen saajien tarpeisiin.

Kunta-alan kannalta tärkeintä on tarkastella työmarkkinatuen uudistamista ja siihen kytkeytyen työnhakijan tarkoituksenmukaisten palveluiden turvaamista. Tätä jatketaan erillisessä valmistelussa.