På svenska
Uutinen

Työttömyysvakuutusmaksut maksetaan jatkossa toteutuneen palkanmaksun perusteella

Tulorekisterin käyttöönoton myötä työnantajat maksavat jatkossa työttömyysvakuutusmaksut toteutuneen palkanmaksun mukaan. Mikäli työnantaja haluaa pysyä nykyisenkaltaisessa ennakkomallissa, on hänen ilmoitettava siitä viimeistään 15.11.2018.

Toteutuneeseen palkanmaksuun perustuvassa menettelyssä Työttömyysvakuutusrahasto määrää työttömyysvakuutusmaksun maksettavaksi neljä kertaa vuodessa niiden tietojen perusteella, jotka työnantaja tai sijaismaksaja on ilmoittanut tulorekisteriin maksuunpanoa edeltävän kolmen kalenterikuukauden aikana.

Maksut määrätään huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa.

Toteumamallissa työttömyysvakuutusmaksut maksetaan nykyistä reaaliaikaisemmin eikä tasausmenettelyä tarvita.

Toteumamalli selkeyttää työttömyysvakuutusmaksujen maksamista

Toteumamalli selkeyttää työnantajan velvoitteita, sillä työttömyysvakuutusmaksut laskutetaan tulorekisteriin ilmoitettujen, toteutuneiden palkanmaksutietojen perusteella.

Työnantajan velvoitteeksi jää ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin ja maksaa Työttömyysvakuutusrahaston lasku. Hallinnollinen työ kevenee huomattavasti, varsinkin jos työnantaja on sopinut sähköisestä laskutuksesta >.

Nykyisenkaltaiseen ennakkomalliin ilmoittauduttava erikseen viimeistään 15.11.2018

Työnantajat siirtyvät toteumaperusteiseen laskutukseen oletusarvoisesti.

Mikäli työnantaja haluaa pysyä nykyisenkaltaisessa ennakkomallissa, on hänen ilmoitettava asiasta viimeistään 15.11.2018 Työttömyysvakuutusrahaston sähköisessä asiointipalvelussa >. Ilmoitus tehdään Työnantajan tiedot -kohdasta.

Jos ennakkomalliin haluaa siirtyä myöhemmin, on pyyntö tehtävä Työllisyysrahastolle edeltävän vuoden marraskuun 15. päivään mennessä.

Maksutapaa ei voi vaihtaa kesken vakuutusvuotta.  

Jos palkanmaksu alkaa kesken vakuutusvuoden, pyyntö ennakkomallista on tehtävä ennen ensimmäisen palkkatietoilmoituksen tekemistä tulorekisteriin.

Suomen hallitus on tehnyt toteumamallista lakiesityksen 31.5.2018.

Muualla verkossa