På svenska
Uutinen

Työmarkkinaseminaarissa korostettiin maltin merkitystä työmarkkinaratkaisuissa

– Vaikka talouden korkeasuhdanne on saavutettu, julkisen talouden kestävyysvaje on yhä olemassa. Tarvitsemme edelleen maltillisia työmarkkinaratkaisuja sekä lainsäädännöllisiä toimia, joilla madalletaan työllistämisen kynnystä, vaati työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n työmarkkinaseminaarissa Helsingissä.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala ja työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Markku Jalonen korosti myös tarvetta saada avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat kohtaamaan.

– Osaavan työvoiman saatavuus korostuu kaikilla toimialoilla, myös kunta-alalla. Rinnalla etenee työn murros. Työllisyysasteen pitäisi nousta 75 prosenttiin, jotta ikääntyvän väestön hyvinvointipalvelut, eläkkeet ja muu sosiaaliturva voidaan rahoittaa, Jalonen muistutti.

Valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki muistutti omassa puheenvuorossaan, että kestävyysvaje ja köyhyys saadaan kuriin osaamisella ja työllisyydellä. Esteinä ovat köyhyys-ja osaamisloukut.

KT:n työmarkkinaseminaarissa puhui myös valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala, jonka näkemyksiä työmarkkinoista käsitellään toisessa uutisessa KT:n verkkosivuilla.

Köyhyysloukku tarkoittaa sitä, että työtuntien lisäys tuo käteen vain vähän enemmän tuloja. Osaamisloukussa vastaavasti osaamisen ja palkan lisäys lisää vain vähän käteen jäävää tuloa.

– Osaamisen päivittäminen kannattaa, vaikka sen eteen pitää ponnistella. Osaaminen on kuitenkin aiempaa vähemmän vain jotain oppilaitoksessa saatuja tietoja ja taitoja, sen kasvu paljon työssä oppimista, Hetemäki sanoi.

Sosiaaliturvaan tarvitaan kokonaisuudistus

Tulevalle hallituskaudelle KT:lla on selviä lainsäädäntötoiveita. Työnantajien työllistämiskynnyksen alentamista on jatkettava. Perhevapaauudistus on välttämätön erityisesti naisten työllisyysasteen nostamiseksi. Työn vastaanottamisen kannusteloukkuja täytyy purkaa.

– Tarvitaan sosiaaliturvan kokonaisuudistus, joka toteutetaan vaiheittain työllisyystavoite edellä, Jalonen sanoi.

– Etuusjärjestelmiä on yksinkertaistettava, yksilöiden aktiivisuutta edistettävä ja kannustinloukkuja purettava.

KT katsoo, että sote- ja maakuntauudistuksessa myös palkkaharmonisaation kustannuksia on rajoitettava lainsäädännöllä.

– Julkisen sektorin rakenneuudistuksiin ei myöskään pidä rakentaa erityistä irtisanomissuojaa, Jalonen korosti.

Liittokierroksilla jatketaan

KT arvion mukaan liittokierros on työmarkkinoilla myös jatkossa todennäköisin vaihtoehto riippumatta uuden hallituksen kokoonpanosta. Työmarkkinaratkaisujen on oltava maltillisia.

– Tarvitsemme erityisesti palkkaus- ja työaikamääräyksissä rakenteellisia muutoksia. Paikallista sopimista on edistettävä.

Jalosen mukaan kunta- ja maakuntatyönantajien eläkemaksun kilpailukykyisyyttä yksityiseen sektoriin verrattuna on parannettava.

Kuntien rooli työllistäjinä tunnustettava

Sopimustoiminnan kehittämisen ohella tarvitaan ohjelmallinen kokonaisuus työelämän innovaatioiden, osaamisen, suomalaisen työn ja työelämän kehittämiseksi.

– On turvattava voimavarat suunnitelmalliseen uuden tekniikan hyödyntämiseen kunta-alalla tuottavuuden ja toimintojen uudistamiseksi. Tarvitaan myös suunnitelma edistämään hallittua työperäistä maahanmuuttoa, Jalonen sanoo.

Muita tarpeellisia toimia ovat henkilöstön kelpoisuusehtojen joustavoittaminen sekä elinikäisen oppimisen varmistaminen muun muassa muuntokoulutuksen avulla.

– Kuntien rooli työllisyyden edistämisessä on tunnustettava ja alueellisia työllisyyskokeiluja on jatkettava, Jalonen sanoi.