På svenska
Uutinen

EU-rahoitusta haettavissa työelämän ja sosiaaliturvan kehittämiseen

Komissio on avannut haut, joista voi saada rahoitusta työn ja muun elämän yhteensovittamista sekä sosiaaliturvaa parantavien innovaatioiden kehittämiseen. Hakemukset on jätettävä huhti-toukokuussa 2018.

Rahoitusta EU-ohjelmasta

Rahoitusta myönnetään työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan EaSI-ohjelmasta, jonka tavoitteena on

 • tukea korkeaa työllisyystasoa ja laadukkaita ja kestäviä työpaikkoja
 • taata riittävä ja kunnollinen sosiaalinen suojelu
 • torjua sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä
 • parantaa työoloja.

Ohjelman Progress-lohkossa on avattu kolme hakua, joissa tuetaan sosiaali- ja työmarkkinapoliittisten innovaatioiden ja jäsenvaltioiden toimintapolitiikkojen kehittämistä.

Vuoden 2018 hauissa etsitään sellaisia sosiaalisia innovaatioita ja kansallisia toimintatapoja, joilla voidaan tukea työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja parantaa sosiaalista suojelua. Lisäksi rahoitusta voivat saada hankkeet, joissa kehitetään sosiaaliturvaa siten, että se tukee paremmin työmarkkinasiirtymissä ja erilaisissa työsuhteissa ja auttaa ihmisiä hallitsemaan työuriansa paremmin.

EaSI-ohjelman Progress-lohkoon voivat osallistua kaikki julkiset ja/tai yksityiset tahot, kuten

 • kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset
 • työvoimapalvelut
 • EU:n lainsäädännön mukaiset asiantuntijaelimet
 • työmarkkinaosapuolet
 • kansalaisjärjestöt
 • korkeakoulut ja tutkimuslaitokset
 • arvioinnin ja vaikutustenarvioinnin asiantuntijat
 • kansalliset tilastotoimistot
 • tiedotusvälineet.


Ohjelman uusimman ehdotuspyynnön englanninkielinen nimi on "Call for proposals on social innovation and national reforms – Access to Social Protection and National Reform Support responsibilities" –  VP/2018/003. Siihen voi osallistua jättämällä esityksensä viimeistään perjantaina 18. toukokuuta 2018.

Myös ohjelman kaksi aikaisempaa hakua ovat vielä avoinna. Kaikkiin kolmeen ehdotuspyyntöön liittyvät asiakirjat löytyvät Euroopan komission nettisivuilta.
 

Muualla verkossa