Uutinen

Työvoiman vaihtuvuus ja kesäsijaisten saatavuus normaalilla tasolla koronasta huolimatta

Korona-aika ei näy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tai Soiten tilastoissa. KT:n Soteliiderit  haastattelivat Pirkanmaan HR-johtaja Raija Ruorasta sekä Keski-Pohjanmaan Sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän (Soite) henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilää työvoiman saatavuudesta korona- ja kesäaikana.

nousutuki sairaalan sängyn päällä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä työskentelee yli 7000 työntekijää ja viimeisinä kahtena vuotena irtisanoutuneiden sairaanhoitajien määrä on ollut 3,1-3,4 prosenttia. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa henkilöstön vaihtuvuus on vähän yli viisi prosenttia, eikä korona-aika ole kiihdyttänyt tätä. Vuosittain tehtäviä vapautuu reilut 200, joista yli kolmannes on eläköitymisiä. Työntekijöiden vaihtuvuus kuuluu työelämään. Harvoin vaihtuvuudelle löytyy yhtä selittäjää. 

Toimintatapojen uudistaminen auttaa sijaisten rekrytointiin

Kesäajan töiden järjestelytkään eivät poikkea edellisistä vuosista. Monella toimialalla sijaisia voisi olla enemmän, kun mitä on saatu rekrytoitua. Kesäsijaisten rekrytoinnissa on oltava nopea ja joustava. Toimintatapoja uudistetaan, jotta sijaisia saadaan rekrytoitua ja perehdytettyä tehtäviin. 

Työvoimatilanne on ollut toistaiseksi hyvä, mutta valppaana pitää olla. Tulevaisuuden tarpeisiin henkilöstön saatavuuden osalta on varauduttava. 

Haastattelun havainnot vastaavat keväällä Iltalehden julkaisemaa selvitystä, jonka mukaan koronapandemia ei lisännyt sairaanhoitajien irtisanoutumisia. KT:n aiempien tilastoanalyysien mukaan hoitajien alanvaihto on ollut keskimäärin jopa vähäisempää kuin muilla aloilla. KT:n uudet tilastoanalyysit kunta-alan henkilöstön vaihtuvuudesta julkaistaan elokuussa. 

Lisää verkossa

Aija Tuimala

yhteysjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2198
Matkapuhelin:
+358 40 869 6494
Sähköposti:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT