På svenska
Uutinen

Korona ei ole lisännyt sairaanhoitajien irtisanoutumisia

Iltalehden tekemän selvityksen mukaan koronapandemia ei ole aiheuttanut sairaanhoitajien joukkopakoa tai edes lisännyt irtisanoutumisia. KT:n aiemmat tilastoanalyysit ovat osoittaneet, että hoitajien alanvaihto on ollut keskimäärin jopa vähäisempää kuin muilla aloilla.

Käsi josta hoitaja mittaa verenpainetta. Kuva: Pixhill.

Iltalehti selvitti, onko sairaanhoitajien alanvaihto yhtä yleinen ilmiö kuin julkisen keskustelun perusteella voisi olettaa. Se kysyi Manner-Suomen 20 sairaanhoitopiiriltä tietoja sairaanhoitajien irtisanoutumisista vuosina 2015–2020 ja pyysi niitä arvioimaan, ovatko vuoden 2020 irtisanoutumiset johtuneet koronapandemiasta.

Kyselyyn saatiin vastaukset 13 sairaanhoitopiiristä, jotka toimittivat tiedot sairaanhoitajiensa kokonaismäärästä sekä irtisanoutuneiden osuudesta. Tilastot koskevat itse irtisanoutuneiden työntekijöiden osuutta.

Sairaanhoitopiireiltä saadut tiedot osoittavat, että sairaanhoitajien irtisanoutumiset pysyivät viime vuonna pääsääntöisesti edellisvuosien tasolla.

Irtisanoutuneiden määrä pysyivät aikaisempien vuosien tasolla koronasta huolimatta muun muassa Etelä-Savon, Itä-Savon, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Pohjan, Oulun, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireistä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) irtisanoutumisia oli vuonna 2020 suhteellisesti hieman aikaisempia vuosia enemmän.

Myös irtisanoutumisten motiivien koetaan pysyneen suhteellisen samoina kuin ennen pandemiaa. Sairaanhoitopiireistä arvioidaan, että irtisanoutumiset eivät näyttäisi liittyvän koronaan, vaan siihen, että henkilöstö liikkuu ja hakee itselleen sopivia ratkaisuja.

Korona-aika on koettu sairaanhoitopiireissä raskaaksi, vaikka se ei näyttäisi lisänneen merkittävästi irtisanoutumisia. Terveydenhuoltoalan työhyvinvoinnin kehittämistä onkin tärkeä jatkaa yhdessä työnantajien ja työntekijöiden kanssa.

Muualla verkossa

KT:n tilastoanalyysi hoitajien alanvaihdosta