Uutinen

KT seuraa alanvaihtoa

KT Kuntatyönantajat seuraa alanvaihtoa kunta-alalla. Kaikki tilastoaineistot näyttävät, että hoitajien alanvaihto on pientä, ehkä jopa pienempää kuin keskimäärin eri aloilla.

Käsi josta hoitaja mittaa verenpainetta. Kuva: Pixhill.

Julkisuudessa on nostettu esiin kyselytutkimuksen tulos, jonka mukaan hoitajien halu vaihtaa alaa on suuri. KT on seurannut usealla Tilastokeskuksen keräämällä aineistolla useammalta vuodelta, miten alanvaihtaminen on toteutunut, 

KT:n tilastoanalyysin mukaan sote-alan vaihtuvuus on vähäistä.  Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö pysyy hyvin oman alansa työtehtävissä. Kunta-alan veto- ja pitovoima esimerkiksi hoitajiin on erittäin hyvä.

Kaikki sektorit huomioiden sote-alan tutkinnon suorittaneista on vaihtanut pois sote-tehtävistä 21 000 – 27 000 työntekijää. Hoitajista alaa on vaihtanut 4-5 prosenttia eli 7 000 – 10 000 hoitajaa. 

KT:n tilastoanalyysin tuloksia on julkaistu Kuntatyönantaja-lehdessä 5/2019 ja KT:n tiedotteessa 2.10.2019.


Myös verkossa:

Mika Juutinen

tutkimusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT