Uutinen

KT seuraa alanvaihtoa

KT Kuntatyönantajat seuraa alanvaihtoa kunta-alalla. Kaikki tilastoaineistot näyttävät, että hoitajien alanvaihto on pientä, ehkä jopa pienempää kuin keskimäärin eri aloilla.

Käsi josta hoitaja mittaa verenpainetta

Julkisuudessa on nostettu esiin kyselytutkimuksen tulos, jonka mukaan hoitajien halu vaihtaa alaa on suuri. KT on seurannut usealla Tilastokeskuksen keräämällä aineistolla useammalta vuodelta, miten alanvaihtaminen on toteutunut, 

KT:n tilastoanalyysin mukaan sote-alan vaihtuvuus on vähäistä.  Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö pysyy hyvin oman alansa työtehtävissä. Kunta-alan veto- ja pitovoima esimerkiksi hoitajiin on erittäin hyvä.

Kaikki sektorit huomioiden sote-alan tutkinnon suorittaneista on vaihtanut pois sote-tehtävistä 21 000 – 27 000 työntekijää. Hoitajista alaa on vaihtanut 4-5 prosenttia eli 7 000 – 10 000 hoitajaa. 

KT:n tilastoanalyysin tuloksia on julkaistu Kuntatyönantaja-lehdessä 5/2019 ja KT:n tiedotteessa 2.10.2019.


Myös verkossa:

Mika Juutinen

tutkimuspäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT