Suomeksi
Nyhet

Kampanjen #EU4FairWork motarbetar svartjobb

Den europeiska arbetskraftsmyndigheten organiserar tillsammans med medlemsländerna en informationskampanj för att sprida kunskap om varför deklarerat arbete är allas fördel. Europeiska unionen samarbetar för att motarbeta svartjobb.

Miehet siivoavat rekennustyömaalla yöllä. Kuva: Yancy Min / Unsplash.

KT Kommunarbetsgivarna deltar i #EU4FairWork-kampanjen för att främja rättvist arbete och motarbeta missbruk.

Svartarbete är tyvärr mycket utbrett och följderna drabbar såväl enskilda individer som samhället i stort. Endast sådant arbete som deklarerats till myndigheter garanterar rätt till social trygghet, korrekta anställningsvillkor och arbetarskydd.

Rättvist arbete diskriminerar inte och utnyttjar inte arbetstagarens brist på kunskap eller svagare ställning. Deklarerat arbete bidrar till allmän trygghet och bygger upp de offentliga tjänster som medborgare och företag behöver.

Svartarbete berör också kommunerna. Då kommunerna upphandlar mer och mer måste de kunna se till att upphandlingen inte blir en grogrund för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Huvudstadsregionens städer har redan ökat självövervakningen hos företag i s.k. riskbranscher, där andelen arbetstagare med utländsk bakgrund är stor. Man vill också intensifiera kommunikationen mellan myndigheterna och de upphandlande enheterna i kommunerna.

Vad är svartarbete?

För svartarbete betalas lönen ofta kontant. Lönen eller en del av den anmäls inte till Skatteförvaltningen och arbetsgivaren betalar inte arbetstagarens socialförsäkringsavgifter, såsom arbetspensions-, arbetslöshets- eller olycksfallsförsäkringsavgifter. I värsta fall handlar svartarbete om grov lönedumpning eller ockerliknande diskriminering i arbetet eller rentav människohandel.

Varför måste svartarbete bekämpas?

Alla har rätt till rättvisa anställningsvillkor och arbetsförhållanden. Endast arbete som deklarerats till myndigheter garanterar rätt till social trygghet, korrekta anställningsvillkor såsom lön, arbetstider och arbetssäkerhet. Rättvist arbete diskriminerar inte och utnyttjar inte arbetstagarens brist på kunskap eller svagare ställning. Deklarerat arbete bidrar till allmän trygghet och bygger upp de offentliga tjänster som medborgare och företag behöver.

Enligt flera olika myndigheters iakttagelser har den svarta arbetskraften ökat i Finland de senaste två åren. Ökningen märks bland annat i ett ökat antal kontakter med arbetarskyddsmyndigheten och i de kontrolluppgifter som samlats in på byggarbetsplatser.

Hur bekämpas svartarbete i Finland?

I Finland bekämpar man svartarbete genom att utveckla lagstiftningen och myndigheternas verksamhetsbetingelser och samarbete både på nationellt och internationellt plan.

Bekämpningen av svartarbete är en del av programmet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Hur bekämpas svartarbete i EU?

Bekämpning av svartarbete är en politisk prioritet för Europeiska unionen. Sommaren 2019 grundades den europeiska arbetskraftsmyndigheten (European Labour Authority, ELA) som ska intensifiera arbetet med bekämpning av svartarbete och missbruk i gränsöverskridande situationer. ELA främjar företagens och arbetstagarnas medvetenhet om EU:s bestämmelser om fri rörlighet, bättre verkställande av bestämmelserna samt kontroll och gränsöverskridande samarbete mellan myndigheter.

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT