Julkaisu

Opas innostavien ja tuloksellisten etätyöpajojen järjestämiseen

Opas perustuu Kuntatyö2030-ohjelmassa toteutettuihin etätyöpajoihin. Oppaassa kuvataan kolme etätyöpajamallia ja niiden kehittämisprosessit niin, että kuka tahansa voi toteuttaa vastaavia kokonaisuuksia erilaisten kohderyhmien kanssa. Lisäksi oppaassa annetaan vinkkejä siihen, miten kehittämisprosesseja voi konkreettisesti viedä eteenpäin.

Opas on tarkoitettu kaikille niille, jotka haluavat oppia osallistavasta työskentelystä ja tutustua yhteiskehittämisen menetelmiin digitaalisilla alustoilla.

Kolme etätyöpajamallia kehittämisprosesseihin

Oppaassa kuvataan kolme etätyöpajamallia ja niiden kehittämisprosessit niin, että kuka tahansa voi toteuttaa vastaavia kokonaisuuksia erilaisten kohderyhmien kanssa.

Yhteiskehittämö-työpajamallli perustuu löyhästi palvelumuotoilun niin kutsuttuun tuplatimanttimalliin, jossa edetään haasteista ratkaisuihin ja tuotosten ideointiin kolmessa työpajassa.

Jakamo on yhden kerran työpaja, jossa voi keskustella työpaikan haastavista tilanteista purkamalla tilanteeseen liittyviä faktoja, haasteita ja ydinkysymyksiä ja pohtia ratkaisuideoita. Jakamo perustuu löyhästi niin kutsutun dynaamisen fasilitoinnin ideaan.

Parastaminen-mallissa ideana on esitellä kiinnostavia ratkaisuja, ideoita tai hyviä käytäntöjä ja keskustella niistä joko arvioiden niitä tai pohtien, miten esiteltyä ratkaisua voisi hyödyntää omassa työssä.

Opas on rahoitettu TYÖ2030-ohjelman Viestinnällä vaikuttavuutta -hankkeesta.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
31s.
ISBN-numero (Pdf):
978-952-7465-44-8
Julkaistu:
1/2023
Kustantaja:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Painos:
1. painos