Julkaisu

Työelämän kehittäminen kunta-alalla – Kunteko-ohjelma 2015–2020

Kuntekon loppujulkaisu on historiikki siitä, mitä ohjelmassa on tehty vuosina 2015–2020. Se sisältää esimerkkejä kehittämistyöstä eri puolilta Suomea. Loppujulkaisu osoittaa, miten Kuntekon tarjoamien palvelujen avulla kehittämistä on viety kuntaorganisaatioissa eteenpäin. 

KunTeko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelman tavoitteena oli auttaa kunta-alan työpaikkoja uudistumaan siten, että ne olisivat entistä tuloksellisempia, tuottavampia ja laadukkaampia. 

Kunteko-ohjelma tarjosi kehittämiseen apua erilaisten palvelujen avulla vuosina 2015–2020. Palveluja olivat sparraus, sisäisten kehittäjien valmennus, teemapohjaiset työpajat ja verkostot. Kaikissa palveluissa jaettiin uusia näkökulmia ja keinoja kuntatyön uudistamiseen. Ohjelma oli tarkoitettu kaikenlaisille kunta-alan organisaatioille, kuntaomisteiset yhtiöt mukaan lukien.

Kunteko-ohjelma tavoitti kuntakenttää laajasti. Yhteensä ohjelmassa oli mukana noin 240 organisaatiota, joista suurin osa oli kuntia ja kuntayhtymiä. Sparrauksissa, valmennuksissa, verkostoissa ja työpajoissa oli ohjelman aikana yhteensä noin 5 000 osallistujaa. Heistä noin 80 prosenttia oli työntekijöitä ja loput johtoa ja esimiehiä. 

Kaiken kaikkiaan ohjelman palveluihin, mukaan lukien tilaisuudet ja webinaarit, osallistui kuuden vuoden aikana noin 10 000 henkilöä. 

Yhdessä kehittämistä

Kuntekon lähtökohtana oli kehittämisen yhteistoiminnallisuus. Kehittämiseen osallistuivat johto, esimiehet ja henkilöstön edustajat. Osa palveluista, kuten sparraus ja sisäisten kehittäjien valmennus, olivat organisaatiokohtaisia, mutta esimerkiksi työpajoissa oli yhtä aikaa mukana osallistujia useista kuntaorganisaatioista.

Ohjelmassa mukana olleiden mielestä Kuntekon erityisenä vahvuutena oli ulkopuolisen näkemyksen saaminen oman organisaation tilanteeseen ja kehittämistyölle. Arvokkaana pidettiin asiantuntija-apua, ohjelman kontakteja ja verkostoja. Kiitosta annettiin myös siitä, että ohjelma edisti yhteistoiminnallista kehittämisotetta ja välitti kehittämisinnostusta kuntakentälle.

Hyvä kuntatyö näkyväksi

Kunteko-ohjelman tavoitteena oli myös hyvän kuntatyön näkyväksi tekeminen. Tärkeänä kanavana oli Tekojen tori -portaali, jonne kerättiin lähes 700 kehittämistekoa kunta-alalta. Tekojen torilta kuka tahansa voi  käydä poimimassa vinkkejä oman työpaikan kehittämistyöhön. 

Tekojen tori jää käyttöön myös hankkeen päättymisen jälkeen ja siellä voi edelleen ilmiantaa pieniä ja suuria kehittämistekoja. Kunteko toi esiin hyvää kuntatyötä myös sosiaalisen median kanavissa, podcasteissa ja uutiskirjeissä. 

Kunteko oli KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen JUKOn, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n ja Julkisen alan unioni JAU:n yhteinen valtakunnallinen hanke. Ohjelman ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina 2015–2017 ja toinen 2018–2020. Ohjelman päärahoittaja oli Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.
 

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
60 s.
ISBN-numero (Pdf):
978-952-293-773-5
Julkaistu:
12/2020
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat