Uutinen

”Kuntatyö ei ole lapioon nojailua” — Raportti nostaa esille julkisen työn merkitystä ja arvoa

KT:n ja pääsopijajärjestöjen tuore raportti Julkisen työn merkitys ja arvo muistuttaa, että koko hyvinvointivaltiomme perustana on hyvin tehty työ kunta- ja hyvinvointialueilla. Raportin tiedot perustuvat kunta-alan työelämätutkimuksiin ja työn murroksen seurannan 2021 tuloksiin.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on julkaissut Julkisen työn arvo ja merkitys -raportin. Suomi on onnistunut viime vuosina kansainvälisissä vertailuissa loistavasti. Suomi on maailman onnellisin maa ja suomalaisten luottamus toisiin ihmisiin on Euroopan suurinta. Tämä kaikki osoittaa julkisen työn arvoa Suomessa.   

Silti julkinen puhe kunta- ja hyvinvointisektorin työstä on harvoin kovin mairittelevaa — julkisesta työstä on edelleen vallalla monenlaisia paikkaansa pitämättömiä myyttejä. Raportti oikoo myyttejä onnistuneesti ja osoittaa, että julkinen työ ei ole tehotonta lapioon nojailua, vaan tuloksellista verovarojen käyttöä. Julkisen työn arvo on järkevää mitata saadun tuloksen kautta.  

Kun ihmisten toimintakyky kasvaa ja palvelut toimivat, ja työ tehdään vielä taloudellisesti ja henkilöstöä arvostaen, julkinen työ on onnistunut. 

Työn murroksen seuranta

Kunta ja hyvinvointityönantajat KT, Julkisen alan unioni JAU ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry ovat yhdessä seuranneet työn muuttumista vuodesta 2019 asti.  

Tavoitteena on rakentaa yhteistä kuvaa työn murroksesta hyödynnettäväksi poliittisessa päätöksenteossa, järjestöjen omassa työmarkkinatoiminnassa ja kehittämistoiminnassa. Syksyllä 2023 käynnistyy seuraava seurantakierros. 

Seurantaraporttien ja kuvausten tarkoitus on tehdä nykyaikaista kunta- ja hyvinvointialuetyötä näkyväksi. Eri ammattialojen ja aiheiden kuvaukset perustuvat asiantuntijakeskusteluihin, laajaan seurantakyselyyn, sekä työpaikkaesimerkkien ja selvitysten hyödyntämiseen. Raportit on kirjoittanut KT:n johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen

 

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT