På svenska
Uutinen

Kunta-alan henkilöstömäärä kääntyi kasvuun vuonna 2018

Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan kunta-alalla työskenteli 420 500 palkansaajaa lokakuussa 2018. Henkilöstömäärä kasvoi 1 679 palkansaajalla eli 0,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna huolimatta Länsi-Pohjan terveyshuollon kokonaisulkoistuksesta.

Kunta-alan henkilöstömäärä oli 420 500 ja kokonaisansiot 3 215 euroa kuukaudessa 2018

Kunta-alan henkilöstömäärän kuusi vuotta jatkunut vähentyminen päättyi. Korkeimmillaan kunta-alan henkilöstömäärä oli vuonna 2011, jolloin kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oli 441 199 henkilöä. Vuodesta 2011 henkilöstömäärä on vähentynyt yhteensä 20 694 palkansaajalla eli 4,7 prosentilla.

Sopimusaloittain tarkasteltuna KVTES-henkilöstön ja teknisten sopimusaloilla henkilöstömäärä kasvoi. KVTES on kunta-alan suurin sopimusala ja sitä noudatetaan yli 311 000 palkansaajaan. KVTES:n suurimpia ammattiryhmiä ovat sosiaalihuollon henkilöstö, terveydenhuollon hoitohenkilöstö sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö.

Opettajien määrä pysyi lähes ennallaan. Lääkärien määrä puolestaan väheni muutamalla sadalla eli noin 1,4 prosentilla. Suhteellisesti eniten väheni henkilöstö näyttelijöiden ja muusikoiden sekä tuntipalkkaisten osalta. Tuntipalkkaisia ovat muun muassa katujen kunnossa- ja puhtaanapitotöissä, puisto- ja puutarhatöissä ja erilaisissa rakennus- ja asennustöissä työskentelevät henkilöt. Heidän määränsä väheni tänä vuonna noin 600:lla.

Lokakuussa 2017 kunta-alalla työskentelevistä oli kuukausipalkkaisia 413 718 ja tuntipalkkaisia 6 787. Palkattomalla virkavapaalla, työlomalla tai muuten poissa oli noin 30 000 ihmistä.

Kunnallisesta henkilöstöstä 26 prosenttia oli virkasuhteisia ja 74 prosenttia työsuhteisia. Naisia oli 80 prosenttia henkilöstöstä.

Kuukausipalkkaisten kokonaisansiot keskimäärin 3 215 euroa kuukaudessa

Kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansiot olivat lokakuussa 2018 keskimäärin 3 105 €/kk. Kokonaisansiot olivat keskimäärin 3 215 €/kk.

Säännöllisen työajan ansiot olivat lokakuussa 2017 KVTES:n sopimusalalla keskimäärin 2 801, opetusalalla 3 790, teknisten sopimusalalla 3 166 ja lääkäreillä 6 048 €/kk.

Kokonaisansiot olivat KVTES:n sopimusalalla keskimäärin 2 843, opetusalalla 3 878, teknisten sopimusalalla 3 289 ja lääkäreillä 7 612 €/kk.

Tuntipalkkaisten säännöllisen työajan tuntiansio oli lokakuussa 2018 keskimäärin 14,93 € ja kokonaiskeskituntiansio keskimäärin 15,19 €.

Lokakuusta 2017 lokakuuhun 2018 säännöllisen työajan ansiot nousivat keskimäärin 1,9 prosenttia ja kokonaisansiot keskimäärin 2,2 prosenttia. Tarkastelujaksoon sisältyi yleiskorotus 1.5.2018, jonka suuruus vaihteli sopimusaloittain. Sopimusalojen ansiokehitykseen ovat lisäksi vaikuttaneet toisaalta liukumat ja toisaalta rakenteelliset muutokset.

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT