På svenska
Uutinen

Rahoitusta työelämän kehittämishankkeisiin haettavissa

Kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea Kevalta rahoitusta työelämän kehittämiseen. Hakuaikaa on toukokuun 2019 loppuun asti.

Kuvassa on juuri terotettu vihreä puukunä. Kuva: Pixhill.

Keva on varannut työelämän kehittämishankkeiden rahoitukseen yhteensä 500 000 eurolla vuodeksi 2019.

Tuki on tarkoitettu hankkeille, joilla

  • vahvistetaan strategista työkykyjohtamista ja työhyvinvointia
  • ennaltaehkäistään työkyvyttömyysriskiä
  • edistetään tuloksellisuutta työpaikoilla.

Työelämän kehittämisrahan avulla kuntatyönantajat voivat esimerkiksi juurruttaa uusia toimintamalleja tai kehittämistyön tuloksia toimintaansa sekä myös levittää niitä muiden työpaikkojen hyödynnettäväksi.

Myös Keva tukee hankkeiden verkostoitumista ja parhaiden käytäntöjen levittämistä työelämään.

Rahoitusta haetaan sähköisesti toukokuun loppuun mennessä

Kevan rahoitus on osarahoitusta, mikä tarkoittaa, että hankkeiden omarahoitusosuuden on oltava vähintään puolet kokonaisrahoituksesta.

Hakijan on ilmoitettava hakemuksessaan, minkä suuruista rahoitusta hän hakee. Haettavan rahasumman on oltava vähintään 10 000 euroa ja se voi olla enintään 50 000 euroa hanketta kohden. Erityisen vaikuttavalle ja innovatiiviselle hankkeelle voidaan kuitenkin myöntää enintään 100 000 euron rahoitus.

Haku on avoinna 1.2.–31.5.2019 klo 16:een asti. Kehittämisrahaa haetaan sähköisesti Kevan sivuilla.

Keva järjestää kevään aikana useita avoimia kyselytunteja hankerahoituksesta kiinnostuneille hakijoille verkossa. Kyselytuntien aikana käsitellään osallistujien kysymyksiä liittyen kehittämisrahan hakemiseen ja saamiseen.

Päätökset rahoituksen saajista ilmoitetaan viimeistään viikolla 35.

Muualla verkossa