Suomeksi
Nyhet

Arbetslivsutvecklingspengar kan sökas

Kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea Kevalta rahoitusta työelämän kehittämiseen. Hakuaikaa on toukokuun 2019 loppuun asti.

Kuvassa on juuri terotettu vihreä puukunä. Kuva: Pixhill.

Kommuner och samkommuner kan söka Keva-finansiering för utveckling av arbetslivet. Ansökningstiden går ut i slutet av maj 2019. Keva har reserverat totalt 500 000 euro arbetslivsutvecklingspengar för år 2019.

Stödet är avsett för projekt som

  • stärker strategiskt ledarskap som främjar arbetsförmågan och arbetshälsan
  • förebygger arbetsoförmåga
  • främjar resultatet på arbetsplatserna.

Pengarna för arbetslivsutveckling kan användas exempelvis till att förankra nya verksamhetsmodeller eller resultaten av utvecklingsarbete i den egna organisationen och till att sprida dessa till andra organisationer. Keva stöder också nätverkande och spridning av bästa praxis i arbetslivet.

Ansökningar i elektronisk form före utgången av maj

Kevas finansiering är en delfinansiering, vilket innebär att projektens självfinansieringsandel ska vara minst hälften av den totala finansieringen. I ansökan ska det framgå hur stort belopp man ansöker om. Beloppet som söks ska vara minst 10 000 euro och högst 50 000 euro per projekt. Särskilt genomslagskraftiga och innovativa projekt kan dock beviljas upp till 100 000 euro. Ansökningstiden pågår 1.2.–31.5 2019 till kl. 16.00. Utvecklingspengarna ansöks elektroniskt på Kevas webbplats.

Keva ordnar under våren flera öppna frågetimmar på webben för dem som är intresserade av att ansöka om projektfinansiering. Under frågetimmarna behandlas deltagarnas frågor angående ansökning och beviljande av utvecklingspengar. Beslut om beviljad finansiering meddelas senast vecka 35.

Mer på webben