Uutinen

HR-verkostossa pohdittiin yhteiskunnallisen murroksen vaikutusta työelämään

KT:n HR-verkosto kokoontui tiistaina 29. lokakuuta Ideatyöpajaan pohtimaan, miltä näyttää työelämän tulevaisuus kunta-alalla, kun yhteiskunnalliset muutokset läpäisevät työelämän.

Soteliiderit ideatyöpajatyöskentelyä

HR-verkosto kokosi yhteen kunta-alan henkilöstötyötä tekeviä työnantajan edustajia Kuntatalolle pohtimaan kuntatyön ajankohtaisia kysymyksiä. Kuinka huolehtia työvoiman saatavuudesta ja osaamisesta? Miten työn murros vaikuttaa ja voisiko markkinoinnin valjastaa rekrytoinnin tueksi? Miten väestökehitys vaikuttaa palvelutarpeisiin?

Aamupäivällä päivän teemoihin ja muihin ajankohtaisiin aiheisiin johdattelivat omissa puheenvuoroissaan KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja, Vantaan henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen, kehittämispäällikkö Jaana Näsänen, MDI:n asiantuntija Timo Aro, johtava työelämän kehittämispäällikkö Niilo Hakonen, Vantaan kaupungin kehittämispäällikkö Ritva Nyberg sekä Seinäjoen kaupungin markkinointipäällikkö Anu Männikkö. 

Iltapäivällä osallistujat jakaantuivat neljään erilaiseen ideatyöpajaan, jossa eri teemoja käsiteltiin yhdessä käytännön kokemusten ja näkemysten kautta. 

HRD-verkoston käynnistäminen

Osaamisen kehittämisen asiantuntija Sanja Mursun vetämä ideatyöpaja keskittyi HR-verkoston uuden alajaoston eli HRD-verkoston käynnistämiseen. 

Marjo Rytkönen Rinnekoti-säätiöstä kertoi organisaation strategisten osaamisten kartoittamisesta sekä oppisen kytkemisestä organisaation strategisiin tavoitteisiin. Työpajassa määriteltiin uuden osaamisen kehittämisen HRD-verkoston toiminnan tavoitteita ja järjestäytymistä. 

Työmarkkinaneuvottelujen tilanne

Työmarkkinaneuvottelujen tilanteelle oli oma työpaja, jossa neuvottelupäälliköt Hannu Freund ja Henrika Nybondas-Kangas toivat esille neuvottelujen ajankohtaisia aiheita. Samalla osallistujien oli mahdollisuus tuoda esille näkemyksiä virka- työehtosopimuskysymyksiin, jotka olisi otettava huomioon seuraavalla neuvottelukierroksella.

Strateginen henkilöstöjohtaminen ja työvoiman saatavuus

Soteliiderit-hankkeen Aija Tuimalan ja Iikka Niinimaan ideatyöpajassa pohdittiin sitä, millä tavalla strateginen henkilöstöjohtaminen ja yhteistyö ylimmän johdon kanssa tuovat apua osaavan työvoiman saatavuuteen. Ideatyöpajaan osallistuneet toivat esille omia kokemuksia ja jakoivat käytännön esimerkkejä työvoiman saatavuuteen. 

Vastakkainasettelujen purkaminen

Neljäs ideatyöpaja tarjosi työkaluja vastakkainasettelujen purkamiseen. Miriam Attiaksen (CM Attias) vetämässä työpajassa tavoitteena oli oppia tunnistamaan, miten polarisaatio ja vastakkainasettelu toimivat, oman toiminnan vaikutuksia ja miten toimia vastakkainasettelua purkavalla tavalla. 

HR-verkosto kehittää henkilöstötyötä

HR-verkosto on suunnattu kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien henkilöstöjohdolle, henkilöstöjohtamisesta vastaaville kehittämispäälliköille ja asiantuntijoille sekä henkilöstöasioista vastaaville johtajille ja esimiehille. Verkoston tavoitteena on kehittää strategista henkilöstöjohtamista, jakaa hyviä käytäntöjä ja tukea muutosjohtamista uudistuksissa.

Verkostosta antaa lisätietoja kehittämispäällikkö Jaana Näsänen. HR-verkoston toimintamalliin kuuluvat verkostotapaamiset, joita ovat ideatyöpajat ja tietotärskyt.

Lue lisää HR-verkostosta >