Uutinen

Kuntien viestinnässä runsaasti kehitettävää

Kuntaviestinnän osaamisessa ja näkemyksellisyydessä on paikallistoimittajien mukaan runsaasti kehitettävää, selviää viestintätoimisto Pohjoisrannan ja KT:n yhteisen kyselyn tuloksista.

Kuvassa nuori mies puhuu puhelimessa

Joka kolmannen vastaajan mielestä merkittävä rajoite viestinnän kehittämiselle kunnissa on se, ettei viestintää nähdä strategisesti merkittävänä.

Selvitys toteutettiin verkkokyselynä elokuussa 2018. Paikallistoimittajilta kysyttiin, kuinka heidän alueensa kunnat ovat onnistuneet viestinnässä ja mitä kehitettävää kunnilla on viestinnän suhteen.

Kyselyyn saatiin toimittajilta 32 vastausta, lisäksi jonkun verran kunnanjohtajilta. Selvityksen viesti on selkeä: kuntien tulee panostaa viestintään paljon nykyistä enemmän.

Lisää ennakoivaa viestintää

Kunnilta toivotaan entistä ennakoivampaa viestintää sekä oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta, etenkin kuntalaisia koskettavista ajankohtaisista asioista. Kunnissa tulisi aina olla tavoitettavissa joku, jonka puoleen kääntyä ajankohtaisissa asioissa.

Ajantasaisen tiedon tarve korostuu kriiseissä ja normaaliolojen häiriöiden aikana. Kunnan esimerkiksi on hoidettava lakisääteiset tehtävänsä myös lakon tai muun työtaistelutoimen aikana ja kuntalaisten saatava tieto mahdollisista poikkeusjärjestelyistä.

Parhaat viestivät jatkuvasti

Vastaajien mukaan parhaat kunnat viestivät avoimesti ja säännöllisesti, ja ovat itse aktiivisia toimittajien suuntaan. Toimittajat arvostavat aktiivisuutta ja avoimuutta ja sitä, että kysyttäessä tietoja saa helposti. Kuitenkin alle viidennes paikallistoimittajista kokee saavansa tietoa kuntien päätöksenteosta riittävästi.

Vajaa puolet paikallistoimittajista kokee saavansa tietoa riittävän ajoissa kuntien toiminnasta ja päätöksenteosta. Saman verran luonnehtii yhteistyötä kuntien viestinnän kanssa tiiviiksi.

Johtaja on kunnan viestinnän kasvot

Paikallistoimittajat toivovat kuntien panostavan viestintäosaamiseen entistä enemmän. Kunnanjohtajan rooli kunnan viestinnässä nähdään erittäin tärkeäksi. Kunnanjohtajan keskeinen rooli korostuu pienemmissä kunnissa. Kunnanjohtaja on kunnan viestinnän kasvot, ja hänen aktiivisuutensa on avainasemassa.

Vaikka paikallistoimittajat näkevät kunnanjohtajan keulakuvana, hänen tulisi myös huolehtia siitä, että kunnissa on selkeä viestintästrategia.

Yhteenveto selvityksen tuloksista

Missing media item.

Lisätietoja

vanhempi konsultti Juha Mäkinen, Viestintätoimisto Pohjoisranta, puh. 040 570 9307

viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, KT Kuntatyönantajat, puh. 050 324 1195

Teuvo Arolainen

viestintäpäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2518
Matkapuhelin:
+358 50 324 1195
Sähköposti:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT