På svenska
Uutinen

Työrauhajärjestelmää on uudistettava hallituksen esitysten pohjalta

KT kannattaa pääosin hallituksen esitysluonnoksen lakimuutoksia. Esityksessä rajataan poliittisten työtaistelujen pituutta ja tukityötaistelut asetetaan suhteellisuusarvioinnin kohteeksi. Esitys vaatii KT:n mielestä kuitenkin vielä joitakin tarkennuksia ja jatkotyötä.

Kansalaisten henkeä ja terveyttä on suojeltava

Toteutuessaan esitykset parantaisivat työrauhaa. KT:n näkemyksen mukaan myötätuntotaisteluita tulisi kuitenkin rajoittaa esitykseen kirjattua voimakkaammin, jotta kansalaisten hengen ja terveyden turvaaminen voidaan varmistaa.  

– Kansalaisten hengen ja terveyden vaarantumisen tulee lähtökohtaisesti johtaa siihen, että poliittinen työtaistelu tai tukityötaistelu on laiton, KT:n neuvottelujohtaja Anne Kiiski sanoo.

Esitetyssä lakiluonnoksessa rajattaisiin poliittisten työtaisteluiden pituutta ja laittomista työtaistelusta tuomittavia hyvityssakkoja korotettaisiin. 

– Poliittisen työtaistelun ja tukityötaistelun kohteena oleva työnantaja ei voi mitenkään vaikuttaa työntekijöiden tavoittelemiin asioihin. Sen vuoksi on vaikea ymmärtää vastustusta esitettyjä muutoksia kohtaan, Kiiski toteaa. Esimerkiksi luonnoksessa esitetty enintään 24 tunnin mittainen poliittinen työnseisaus haittaa työnantajan toimintaa ja vaarantaa asiakkaille välttämättömien palveluiden saamisen. Muut työtaistelutoimet mahdollistetaan jopa kahden viikon mittaisina, mikä on työrauhan kannalta kestämätöntä.

Laittomista lakoista tuomittuja hyvityssakkoja tulee myös korottaa, koska sakkojen nykyinen taso ei ole riittänyt estämään niitä. Oikeuskäytännössä järjestöille määrätyt lakkosakot ovat jääneet suuruudeltaan muutamiin tuhansiin euroihin.

Lainsäädäntötyötä on jatkettava suojelutyön varmistamiseksi

KT:n mielestä on lisäksi pikaisesti aloitettava lainsäädäntövalmistelu, jolla turvataan suojelutyön järjestäminen ristiriitatilanteissa. Kunta- ja hyvinvointialaan kohdistuvat työtaistelut ovat osoittaneet tällaisen lainsäädännön tarpeen.

Työ- ja elinkeinoministeriön kolmikantaisen työryhmän työskentely päättyi 12.10.2023. KT edusti ryhmässä kunta- ja hyvinvointialan työnantajia, jotka työllistävät kaikkiaan noin 425 000 palkansaajaa.

Muualla verkossa

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT