På svenska
Uutinen
Tuloksellisuuskysely 2017:

Kehittämistyöllä valmistaudutaan tulevaisuuteen

Kunta-alan tuloksellisuuskyselyn mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä tehdään paljon työtä tuloksellisuuden eteen eli kehitetään tuottavuutta, työelämän ja palvelujen laatua sekä kehitetään vaikuttavuutta. Tulevaisuudessa kehittämiseen aiotaan panostaa vielä enemmän.

Kehittäminen työpaikalla

Eniten on viimeisen kolmen vuoden aikana kehitetty esimiestyötä, johtamista sekä muuta toimintaa ja prosesseja. Asiakaslähtöisyyteen on panostettu kuntaorganisaatioissa aikaisempaa enemmän, ja se nähdään tärkeäksi myös vastaisuudessa.

Tiedot ovat tuoreesta tuloksellisuuskyselystä, jonka toteuttivat KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt. Kyselyllä selvitettiin, millaista tuloksellisuustyötä kunta-alalla tehdään tai on tehty, sekä sitä, mitkä ovat tuloksellisuustyön esteet, edistäjät ja vaikutukset.  Kunnilta ja kuntayhtymiltä myös tiedusteltiin, millaisessa tuloksellisuuden kehittämisessä ne ovat onnistuneet kolmen viime vuoden aikana.

Kyselyyn tuli vastauksia 177 kunnasta tai kuntayhtymästä. Niiden palveluksessa on yhteensä 63 prosenttia koko kunta-alan henkilöstöstä.

Kunnat tekevät digiloikkaa

Yleiskuva vastauksista on se, että kaikenlainen kehittäminen on parantanut tuloksellisuutta. Mitä enemmän on kehitetty, sitä enemmän myös tuloksellisuus on parantunut.

Teknologia ja digitalisaatio nousivat esille vastauksissa. Kunnat ja kuntayhtymät kokivat, että tuloksellisuustyö vaikuttaa eniten juuri yhteistyöhön eri toimijoiden välillä ja teknologian hyödyntämiseen. Tietojärjestelmien kehitys ja digitalisaatio myös vauhdittivat aiempaa enemmän kehitystyön käynnistämistä. 

Rohkeaa kehittämistä kaivataan kunta-alalle

Kunnat ja kuntayhtymät olivat edelleen vastauksissaan hyvin varovaisia arvioidessaan omaa tavoitetasoaan kehittämisessä. Tavoitetasoja oli kolme: hyvä perustaso, kehittäjät ja edelläkävijät.

Vain prosentti vastaajista arvioi tavoitetasokseen edelläkävijyyden tuottavuuden, tuloksellisuuden tai työelämän laadun kehittämisessä.

Kunteko auttaa kehittämään

Kuntaorganisaatioissa 99 prosenttia on kiinnostunut saamaan tietoa vaikuttavista käytännöistä ja kiinnostavista ratkaisuista. Lisäksi toivottiin vertaistukea, asiantuntija-apua, sparrausta ja neuvontaa. Vastaajista 99 prosenttia kannattikin Kuntekon kaltaisen toiminnan jatkamista, vaikka eivät vielä olisi osallistuneet ohjelmaan aktiivisesti.

Kunteko on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen kehittämishanke, jonka palvelut ovat kaikkien kuntaorganisaatioiden käytettävissä. Ohjelman jatkokaudelle vuosiksi 2018–2020 haetaan parhaillaan rahoitusta.

Tuloksellisuuskysely 2017

Tuloksellisuuskysely 2017

Kunta-alan tuloksellisuuskyselu 2017 -raportti >

Niina Paakkonen

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2132
Matkapuhelin:
+358 50 384 9286
Sähköposti:
Niina.Paakkonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT