Suomeksi
Nyhet
Enkät om resultatutveckling 2017:

Utvecklingsarbete bäddar för framtiden

Enligt kommunsektorns enkät om resultatutveckling arbetar kommunerna och samkommunerna mycket för att nå bättre resultat, dvs. utvecklar produktiviteten, verksamhetens effekter och arbetslivs- och servicekvaliteten. I framtiden kommer kommunerna och samkommunerna att satsa ännu mer på utveckling.

Kehittäminen työpaikalla

Under de tre senaste åren har chefsarbetet, ledningen och den övriga verksamheten och processerna utvecklats mest. De kommunala organisationerna har satsat på kundorientering mer än tidigare, och det anses vara viktigt också i framtiden.

Uppgifterna framgår av en färsk resultatenkät som genomfördes av KT Kommunarbetsgivarna och huvudavtalsorganisationerna. Genom enkäten utreddes hurdant resultatutvecklingsarbete som görs eller har gjorts inom kommunsektorn, vilka faktorer som hindrar eller främjar arbetet och vilka effekterna av utvecklingsarbetet är.  Kommunerna och samkommunerna tillfrågades också om hurdan resultatutveckling de lyckats med under de senaste tre åren.

Enkätsvar kom in från 177 kommuner och samkommuner med sammanlagt 63 procent av de kommunalt anställda.

Kommunerna och det digitala språnget

Den allmänna bild enkätsvaren ger är att utvecklingsarbete av olika slag har lett till bättre resultat. Ju mer kommunerna och samkommunerna har satsat på utveckling, desto bättre är resultaten.

Tekniken och digitaliseringen lyftes fram i svaren. Kommunerna och samkommunerna upplevde att resultatarbetet inverkar mest på samarbetet mellan de olika aktörerna och utnyttjandet av tekniken. Utvecklingen och digitaliseringen av informationssystemen gjorde det också lättare att sätta igång utvecklingsarbete.

Kommunsektorn behöver mod att utveckla

Kommunerna och samkommunerna var fortfarande mycket försiktiga i sina bedömningar av sin målnivå i utvecklingsarbetet. Målnivåerna var tre: god grundnivå, utvecklare och föregångare.

Endast en procent av de tillfrågade hade som mål att vara föregångare i att utveckla produktiviteten, resultaten eller arbetslivskvaliteten.

Kunteko ger stöd i att utveckla

Cirka 99 procent av de kommunala organisationerna är intresserade av att få information om verkningsfull praxis och intressanta koncept. Dessutom önskades kollegialt stöd, sakkunnighjälp, sparring och goda råd. Av de tillfrågade understödde 99 procent en fortsättning av en verksamhet som liknar Kunteko även om de ännu inte hade deltagit aktivt i programmet.

Kunteko är KT Kommunarbetsgivarnas och de kommunala huvudavtalsorganisationernas gemensamma utvecklingsprojekt vars tjänster är tillgängliga för alla kommunala organisationer. För tillfället söks finansiering för den fortsatta programperioden 2018–2020.

Enkät om resultatutvecklingen 2017

(Enkätrapporten har publicerats på finska)

Tuloksellisuuskysely 2017

Kunta-alan tuloksellisuuskyselu 2017 -raportti >

Niina Paakkonen

arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2132
Mobiltelefon:
+358 50 384 9286
E-post:
Niina.Paakkonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT