På svenska
Uutinen

Johtaminen ja esimiestyö parantuneet kunta-alalla

Kuntatyöntekijät saavat aikaisempaa enemmän tukea esimiehiltään ja kokevat johtamisen oikeudenmukaisemmaksi. Tulokset ilmenevät Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksesta, joka on kunta-alan laajin valtakunnallinen seurantatutkimus.

Kolme hymyilevää johtajaa

Työntekijöiden paremmat arviot kertovat siitä, että johtamiseen on kiinnitetty enemmän huomiota esimerkiksi kouluttamalla esimiehiä. Myös tunne johtamisen oikeudenmukaisuudesta on tärkeä, sillä se on yhteydessä muun muassa vähäisempiin sairauspoissaoloihin.

Tuloksia hyödynnetään sote-uudistuksen vaikutusten ennakoinnissa

Kuntaorganisaatioiden johtaminen on erityisen vaativaa jatkuvien muutosten, kuten tulevan maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi. Kunta10-tulosten mukaan kuntatyöntekijät kokevat työssä tapahtuvat muutokset entistä suurempina. Osa myös ajattelee, ettei heillä ole mahdollisuuksia vaikuttaa muutoksiin.

Tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään sote-uudistuksen vaikutusten ennakoinnissa ja seurannassa.

Ennätysmäärä vastauksia

Kunta10-tutkimuksessa seurataan työntekijöiden työtä ja hyvinvointia kahden vuoden välein tehtävillä kyselyillä. Siinä ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Raisio, Naantali, Nokia, Valkeakoski ja Virrat.
 
Tutkimus kattaa yhdessä Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen kanssa lähes 30 % kunta-alan työntekijöistä.
 
Nyt tutkimukseen vastasi ennätysjoukko, yli 65 000 kuntatyöntekijää. Vastausprosentti oli 72 prosenttia.