Suomeksi
Nyhet

Bättre ledarskap och chefsarbete i kommunerna

De kommunalanställda får mer stöd än tidigare av sina chefer och upplever ledarskapet som rättvisare. Resultaten framgår av Arbetshälsoinstitutets undersökning Kommun10 som är Finlands mest omfattande uppföljningsundersökning på riksnivå.

Kolme hymyilevää johtajaa

Högre vitsord av de anställda visar att det satsats mer på ledarskapet till exempel genom utbildning för chefer. Att ledarskapet upplevs som rättvist är viktigt, eftersom det har samband med bland annat minskad sjukfrånvaro.

Resultaten används för att förutsevårdreformens konsekvenser

Att leda kommunorganisationerna är särskilt utmanande på grund av de kontinuerliga förändringarna, såsom den kommande vård- och landskapsreformen. Enligt undersökningsresultaten upplever kommunalanställda förändringarna i arbetet som större än förut. En del upplever också att de inte har möjlighet att påverka förändringarna.

Undersökningsresultaten kommer att användas för att prognostisera och följa upp vårdreformens konsekvenser.

Rekordantal svar

Undersökningen Kommun10 följer de kommunanställdas arbete och välbefinnande genom enkäter som genomförs vartannat år. I undersökningen medverkar Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Reso, Nådendal, Nokia, Valkeakoski och Virdois.
 
Undersökningen omfattar tillsammans med undersökningen om arbetshälsan bland sjukhuspersonalen närmare 30 procent av de kommunalt anställda.
 
Kommun10-enkäten besvarades denna gång av ett rekordstort antal kommunalt anställda, över 65 000 personer. Svarsprocenten var 72 procent.