Uutinen

Työajan pidentäminen käytettävä palvelutuotantoon

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemän kilpailukykysopimuksen mukaan vuosittaista työaikaa pidennetään kaikilla työelämän alueilla. Sen avulla pyritään parantamaan suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä alentamalla yksikkötyökustannuksia. Tämä tukee myös julkisen talouden sopeuttamista.

Kunta-alalla kilpailukykysopimus on toteutettu tekemällä virka- ja työehtosopimuksiin rakenteellisia muutoksia. Ne koskevat muun muassa työajan pidentämistä vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. KT Kuntatyönantajat on tehnyt ratkaisut yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa.

Työajan pidentämisen toteuttamisesta on sovittu sopimusaloittain. Tavallisin tapa muuttaa työaikaa on pidentää viikoittaista säännöllistä työaikaa puolella tunnilla. Kuntasektorin palvelutuotantoon tulee näin lisää työaikaa ilman lisäkustannuksia.

Työajan pidentäminen pitää ja myös kannattaa hyödyntää täysimääräisesti palvelutuotannon tuottavuuden lisäämiseen ottaen huomioon sopimusalakohtaiset erityispiirteet.

Kilpailukykysopimuksessa sovittiin, että kuntatyönantajille tuleva laskennallinen hyöty työajan pidennyksestä huomioidaan pienentämällä valtionosuuksia. Tästä syystä valtion talousarvioehdotuksessa vuodelle 2017 kuntien valtionosuuksia leikataan 70 miljoonaa euroa. Tätä kuntataloudellistakin taustaa vasten työajan pidennyksen tuoma hyöty on käytettävä kunnalliseen palvelutuotantoon ja kuntalaisten hyväksi.

Julkisella sektorilla henkilöstöresurssit ovat usein tarkkaan mitoitettuja. Julkisuudessakin on esiintynyt huolta siitä, että esimerkiksi vanhuspalveluissa on liikaa töitä tai sosiaalitoimen päätöksenteossa ruuhkaa. Kansalaisten palveluverkkoon kuuluvat myös moninaiset lupa-asiat, kirjastot sekä nuoriso- ja vapaa-aikatoimi. Kilpailukykysopimuksen mukaan pidentyvä työaika antaa mahdollisuuden pidentää esimerkiksi aukiolo- ja vastaanottoaikoja. Näin hyöty työajan pidennyksestä tulee kaikille kuntalaisille.

KT Kuntatyönantajat muistuttaa, ettei säännöllisen työajan pituudesta voida paikallisesti poiketa tai sopia toisin. Kilpailukykysopimuksessa sovittu pätee sellaisenaan.

KT:n velvollisuutena on kunta-alan työnantajia edustavana työmarkkinoiden keskusjärjestönä huolehtia siitä, että yksittäiset työnantajat noudattavat kilpailukykysopimusta. Siitä poikkeaminen olisi lisäksi epäreilua niitä kuntia kohtaan, jotka toteuttavat sopimusta säntillisesti.

Työaikaa on ainoastaan työhön käytetty aika sekä sellainen muu aika, jonka työntekijä taikka viranhaltija on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä.

KT Kuntatyönantajat tukee työhyvinvoinnin edistämistä ja kannustaa kunta-alalla kaikkia liikuntaan. Liikunnan harrastaminen työajalla ei kuitenkaan ole työajaksi luettavaa aikaa. Kunta-alalla on muita tapoja tukea omaehtoisia liikuntaharrastuksia.

Vaikka työnantaja tukisi työntekijöiden omaehtoista liikuntaa ja sallisi sen poikkeustapauksessa työajalla, harrastuksessa tapahtuneita tapaturmia ei korvata työnantajan tapaturmavakuutuksesta. Tämä tukee tulkintaa liikunnan ja työajan eroavuudesta.