Työn murros: vuoden 2023 seurannan tulokset

KT ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt toteuttivat työn murroksen kolmannen seurantakierroksen syksyllä 2023. Seurannassa olivat ensimmäistä kertaa mukana myös vuoden alussa toimintansa aloittaneet hyvinvointialueet. Seurannan tulokset julkaistaan Työn murros -julkaisusarjassa vuoden 2024 aikana.

Nuoret lainaavat kirjastossa kirjoja lainausautomaattia käyttäen. Kuva: Eeva Anundi.

Vuoden 2023 seurantaan valittiin 19 aihetta. Jokaisen aiheen tuloksista julkaistaan raportti Työn murros -julkaisusarjassa. Lisäksi seurannan keskeiset tulokset tiivistetään lyhyeen tietokorttiin.

Seurannan tulokset julkaistaan vuoden 2024 aikana Työn murros -julkaisusarjassa. Raportin tai tietokortin (PDF) voi ladata maksutta KT:n verkkosivuilta Julkaisut ja oppaat -osiosta.

Sarjan tähän saakka julkaistut osat ovat:

Lisäksi edellisestä vuoden 2021 seurannasta on julkaistu vuonna 2024 vielä yksi raportti ja tietokortti.