På svenska
Yleiskirje
22/2023
Kunnanhallituksille, kuntayhtymille, hyvinvointialueille sekä hyvinvointiyhtymille

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien osallistuminen työn murroksen seurantaan syksyllä 2023

KT kutsuu kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien johtoa ja kehittäjiä mukaan parhaillaan käynnistyvään työn murroksen seurantaan.

Pyydämme välittämään ilmoittautumispyyntöä organisaationne toimialojen johdolle, kehittämistehtävissä toimiville ja muille työnantajaedustajille.

Pyydämme ilmoittautumaan mukaan työn murroksen laajaan seurantakyselyyn oheisen linkin kautta syyskuun aikana. Ilmoittautuminen on henkilökohtainen.

Ilmoittaudu tästä

Myös henkilöstö on tervetullut osallistumaan työn murroksen seurantaan. Kunta- ja hyvinvointialojen pääsopijajärjestöt välittävät ilmoittautumispyyntöä jäsenistölleen omien kanaviensa kautta.

Kaikille ilmoittautuneille lähetetään lokakuun aikana työn murroksen seurantakysely, jossa voi valita vastattavakseen haluamansa ammattialan tai asiakokonaisuuden kysymykset. Yhteen asiakokonaisuuteen vastaaminen kestää arviolta 15–20 minuuttia.

Seurattavat ammattialat ja asiakokonaisuudet syksyllä 2023

1.    Tarinoiden kirjastot
2.    Hallinto- ja toimistotyön arvo ja muutos
3.    Vanhusten palvelut: Uusien toimintatapojen ja digitalisaation hyödyntäminen vanhusten palveluissa
4.    Uudistuva sosiaali- ja terveyskeskus
5.    Sairaalat teknologian ja työn murroksessa
6.    Sosiaalityön uudet ratkaisut
7.    Digin, tekoälyn ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen kuntatekniikassa
8.    Tärkeät ateria- ja puhtauspalvelut
9.    Maailman paras peruskoulu
10.    Uudistuva ammatillinen koulutus
11.    Lukiot: Digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen lukiossa
12.    Nykyaikainen nuorisotyö
13.    Uudistuva varhaiskasvatus
14.    Uudistuvat vapaa-ajan palvelut
15.    Robotit ja tekoäly kunta- ja hyvinvointialuetyössä
16.    Tekoäly HR-toiminnan apurina
17.    Kestävää kehitystä kuntatyöllä
18.    Kunta-alan ilmastotoimijuus ja työpaikkojen toimet ilmastonmuutoksessa
19.    Paljon palveluita käyttävien ohjaus ja uudet työtavat hyvinvointialueilla

Ainutlaatuinen tapa seurata työn muuttumista ja uuden teknologian ja uusien toimintatapojen hyödyntämistä    

KT:n ja pääsopijajärjestöt ovat yhteistyössä järjestelmällisesti seuranneet työn murrosta vuodesta 2019. Seurannan avulla rakennetaan yhteistä muutoskuvaa ja tietopohjaa hyödynnettäväksi kunta- ja hyvinvointialan työmarkkina- ja kehittämistoiminnassa. Vuoden 2023 seurantakierros on järjestyksessä kolmas.

Seuranta tuottaa ajankohtaista tietoa nykyaikaisesta kunta- ja hyvinvointialuetyöstä organisaatioiden johdolle, kehittäjille, henkilöstölle, poliittisille päättäjille, tutkijoille ja kuntalaisille. Tuloksista kerrotaan eri foorumeilla loppuvuodesta alkaen.

Aiempien seurantakierrosten tulokset:
Työn murroksen seuranta KT:n sivuilla

Seurannan toteutuksesta vastaa työn murros -työryhmä, johon ovat nimenneet edustajansa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisen alan unioni JAU ry ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE ry.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelujohtaja    Anna Kukka

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT