Työn murroksen seuranta kunta-alalla ja hyvinvointialueilla

Kunta ja hyvinvointityönantajat KT, Julkisen alan unioni JAU ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry ovat yhdessä seuranneet työn muuttumista vuodesta 2019 asti.  Seurantaraporttien ja kuvausten tarkoitus on tehdä nykyaikaista kunta- ja hyvinvointialuetyötä näkyväksi. 

Kunta-alan työmarkkinaosapuolten yhteisellä työn murroksen seurannalla valmistaudutaan teknologian ja uusien toimintatapojen tuomiin muutoksiin ja uudistuksiin seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä. Tavoitteena on rakentaa yhteistä kuvaa työn murroksesta hyödynnettäväksi poliittisessa päätöksenteossa, järjestöjen omassa työmarkkinatoiminnassa ja kehittämistoiminnassa.

Ensimmäinen seuranta toteutettiin vuonna 2019, ja edellinen seuranta on toteutettu keväällä 2021. Eri ammattialojen ja aiheiden kuvaukset perustuvat asiantuntijakeskusteluihin, laajaan seurantakyselyyn, sekä työpaikkaesimerkkien ja selvitysten hyödyntämiseen. 

Syksyllä 2023 käynnistyy seuraava seurantakierros. 

 

Tutustu aiempiin työn murroksen seurannan raportteihin:

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT