På svenska
Tiedote

Teknologia muovaa työn sisältöä kunta- ja hyvinvointialalla

Työelämässä on käynnissä murros, jossa teknologia muuttaa töiden sisältöä. Kunta- ja hyvinvointialalla työmarkkinaosapuolet selvittävät yhdessä eri toimialoilla tapahtuvia muutoksia.

Neljä ihmistä katselee jotakin kannettavan tietokoneen näytöltä.

Työelämässä on käynnissä iso muutos, jossa teknologia muokkaa työtapoja ja ihmisten välistä yhteistyötä. Muutokset näkyvät kaikilla toimialoilla, niin myös kunta- ja hyvinvointialoilla.

Esimerkiksi toimisto- ja hallintoaloilla rutiinitehtävät on jo pitkälti automatisoitu. Ihmisten tekemä hallintotyö sisältää yhä enemmän kokonaisuuksien hallintaa ja esimerkiksi ongelmien ratkomista.

Kirjastoissa puolestaan lainaus- ja palautusautomaatit ovat olleet käytössä jo pitkään. Ihmistyössä korostuvat asiakaspalvelu ja asiakkaiden yksilöllinen opastaminen.

Tulokset käyvät ilmi Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja alan pääsopijajärjestöjen laajasta Työn murroksen seurannasta, jonka ensimmäiset tulokset vuoden 2023 selvityskierrokselta ovat valmistuneet.

Seurannasta vastaavat KT:n lisäksi Julkisen alan unioni JAU, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote.

– Työn murros edellyttää uudenlaisia toimintatapoja ja osaamisia, joita työnantajien ja henkilöstön kannattaa kehittää yhdessä, sanoo KT:n johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen.


Seuranta rakentaa yhteistä tietopohjaa muutoksista

Kunta- ja hyvinvointialan työmarkkinaosapuolet ovat seuranneet työn murrosta yhdessä jo vuodesta 2019 alkaen. Kahden vuoden välein toteutettu seuranta perustuu laajaan kyselyyn, asiantuntijakeskusteluihin ja muihin lähteisiin.

Kokonaisuus on erittäin laaja, sillä vuoden 2023 seurannassa oli mukana 19 eri aihetta sairaaloista ja ateria- sekä puhtauspalveluista tekoälyyn ja organisaatioiden ilmastotyöhön. Tuloksia julkaistaan toimiala ja aihe kerrallaan kevään sekä kesän 2024 aikana.

Ensimmäiset raportoidut tulokset koskevat kirjastoalaa ja hallinto- ja toimistotyötä. Seuraavaksi valmistuvat raportit vanhustyöstä ja peruskouluista, ammatillisesta koulutuksesta sekä lukioista.

Seurannan tavoitteena on luoda yhteistä tilannekuvaa työelämän muutoksista ja tehdä näkyväksi nykyaikaista kunta- ja hyvinvointialuetyötä. Tietoa voidaan käyttää kehittämisen ja päätöksenteon tukena niin järjestö- ja työnantajatoiminnassa, politiikassa kuin työpaikoillakin.

– Uutena asiana tällä seurantakierroksella olemme kysyneet vastaajilta myös heidän myönteisiä kokemuksiaan siitä, miten työn murros näkyy eri ammattialoilla. Vastaukset piirtävät innostavaa kuvaa työelämän muutoksesta, sanoo Niilo Hakonen.


Tulokset on tiivistetty lyhyiksi tietokorteiksi

Myös seurannan tuloksia esittelevä julkaisusarja on tänä vuonna uudistunut. Raportin lisäksi jokaisesta seuranta-aiheesta julkaistaan nyt tiivis, kahden sivun tietokortti, jossa tuloksiin voi tutustua nopealla silmäyksellä.

– Toivomme, että tietokortit otetaan työpaikoilla ja järjestötoiminnassa aktiivisesti käyttöön. Lyhyt tietokortti on helppo lähettää sähköpostilla eteenpäin kollegalle tai tulostaa keskustelun pohjaksi, kertoo Niilo Hakonen.

Kaikki raportit ja lyhyet tietokortit julkaistaan kevään ja kesän 2024 aikana KT:n verkkosivuilla.

Tutustu kaikkiin Työn murroksen raportteihin ja tietokortteihin. >

Lue lisää Työn murroksen seurannasta. >

 

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT