Tarvitaan vaikutus- ja onnistumistarinoita

yhteinen venyttelyhetki etäohjauksessa

Yksi johtopäätös on, että julkisesta työstä on kyettävä kertomaan muutenkin kuin kustannusten kautta. Se ei ole kuitenkaan ollut tapana. Esimerkiksi kun työn murroksen seurantakyselyn tuhannet avovastaukset luokiteltiin jaksamispuheeseen, merkityksellisyystarinoihin sekä vaikutus- ja onnistumistarinoihin (kuva 3). Vaikutus- ja onnistumistarinoita ei kerrottu lainkaan. Kuitenkin juuri niitä tarvitaan tuomaan esiin julkisen työn merkitystä ja arvoa. 

 

Jaksamispuhe

Merkityksellisyystarinat

Vaikutus- ja onnistumistarinat

Mistä puhutaan?

Työ kuormittaa, muutos kuormittaa, jaksaminen on koetuksella. 

- Kukaan ei kerro jaksavansa.  

 

Teemme tärkeää ja merkityksellistä työtä. 

Parasta työssäni ovat lapset / vanhukset / asiakkaat / potilaat / ihanat työtoverit. 

 

Mitä työllämme saadaan aikaan esimerkiksi lapsen, perheen ja yhteiskunnan näkökulmasta.  

Miltä palvelu näytti Juhon ja Ainon näkökulmasta ja vaikutti heidän elämäänsä? 

Esiintyminen seuranta-aineistoissa

Runsaasti

Melko paljon

Ei lainkaan

Miltä se kuulostaa asiakkaan tai potilaan näkökulmasta? 

Onko se meidän vikamme?

Ottaakohan joku huomioon myös sen, mitä me tarvitsemme ja toivomme?  

Nyt puhutaan siitä kuntatyöstä, jonka me näemme. 

 

Miltä se kuulostaa muun kuulijan näkökulmasta?

Etäännyttää. 

Ottaisinko riskin, jos menisin tuonne opiskelemaan / töihin / hoidettavaksi? 

Herättää luottamusta.  

Tuohon paikkaan voisin viedä lapseni/omaiseni tai mennä sinne itse. 

Tuo esiin julkisen arvon. 

Tähän toimintaan on kannattanut panostaa. 

Kuva 3. Miten työstä puhuttiin seurantakyselyssä luokiteltuna kolmeen ryhmään.