1.12.2020

KT utvecklas med samhället

En centraliserad intressebevakning för de kommunala arbetsgivarna inleddes 1.12.1970 när lagstiftningen om saken trädde i kraft. KT:s arbetsfält har också utvidgats och blivit mer krävande under de 50 år som gått.

Soteliiderit – vi lyckas tillsammans

Med projektet Soteliiderit stöder KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna.

Kunteko – ett program för arbetslivsutveckling

Kunteko 2020 är ett program för arbetslivsutveckling i kommunsektorn. Det erbjuder kommunala organisationer hjälp att utvecklas och lära sig och att hantera förändringar.

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet