1.12.2020

KT kehittyy yhteiskunnan mukana

Keskitetty työnantajaedunvalvonta alkoi kunta-alalla 1.12.1970. Kunta-ala on osoittanut uudistumiskykynsä 50 vuodessa ja KT:n tehtävät ovat muuttuneet vaativammiksi.

 

Soteliiderit onnistuvat yhdessä

KT tukee Soteliiderit-hankkeella sote-työnantajien muutosjohtamista, strategista henkilöstöjohtamista ja kehittämistyötä. Hanke toteutetaan yhteistyössä kunta-alan sote-työnantajien kanssa.

Kunteko – työelämän kehittämisohjelma

Kunteko 2020 on kunta-alan työelämän kehittämisohjelma. Se tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan.

KT tukee hyvässä työnantajuudessa