17.2.2020

Värdesättningen av arbetet syns i lönen inom kommunsektorn

Enligt KT Kommunarbetsgivarnas och de kommunala huvudavtalsorganisationernas färska utredning om löner och arbetskraftskostnader är lönerna i många arbetsuppgifter högre inom kommunsektorn än inom den privata sektorn.

Soteliiderit – vi lyckas tillsammans

Med projektet Soteliiderit stöder KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna.

Kunteko – ett program för arbetslivsutveckling

Kunteko 2020 är ett program för arbetslivsutveckling i kommunsektorn. Det erbjuder kommunala organisationer hjälp att utvecklas och lära sig och att hantera förändringar.

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet