17.2.2020

Työn arvostus näkyy kunta-alalla palkassa

KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen tuoreen palkka- ja työvoimakustannusselvityksen mukaan kunta-alalla palkat ovat useissa tehtävissä korkeampia kuin yksityisellä sektorilla.

Soteliiderit onnistuvat yhdessä

KT tukee Soteliiderit-hankkeella sote-työnantajien muutosjohtamista, strategista henkilöstöjohtamista ja kehittämistyötä. Hanke toteutetaan yhteistyössä kunta-alan sote-työnantajien kanssa.

Kunteko – työelämän kehittämisohjelma

Kunteko 2020 on kunta-alan työelämän kehittämisohjelma. Se tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan.

KT tukee hyvässä työnantajuudessa